Thống kê chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Nam

Bộ số Lần về Tỉ lệ
31 4 Lần 4.44%
55 4 Lần 4.44%
91 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Nam đến 20/02/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
31 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Không tăng
91 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 5 Tăng 1
02 5 Không tăng
30 5 Tăng 1
29 4 Không tăng
31 4 Không tăng
34 4 Giảm 1
35 4 Giảm 1
38 4 Tăng 1
55 4 Không tăng
62 4 Không tăng
92 4 Tăng 1
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
28 12 Không tăng
37 11 Không tăng
98 11 Tăng 1
29 10 Không tăng
31 10 Tăng 1
34 10 Không tăng
51 10 Không tăng
54 10 Không tăng
55 10 Giảm 2
02 9 Không tăng
92 9 Tăng 1
93 9 Không tăng
30 8 Tăng 1
32 8 Không tăng
38 8 Tăng 1
65 8 Không tăng
70 8 Giảm 1
74 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 92: 2 Kỳ
  • 38: 2 Kỳ
  • 24: 2 Kỳ
  • 31: 4 Kỳ
  • 58: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Nam trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 3
0
Tăng 1 19 Lần
14 Lần Tăng 1
1
Tăng 3 22 Lần
18 Lần Tăng 1
2
Không tăng 24 Lần
30 Lần Giảm 1
3
Không tăng 17 Lần
18 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 17 Lần
18 Lần Giảm 2
5
Giảm 2 20 Lần
15 Lần Giảm 1
6
Giảm 1 11 Lần
13 Lần Giảm 1
7
Giảm 2 16 Lần
12 Lần Giảm 2
8
Tăng 2 19 Lần
24 Lần Tăng 3
9
Không tăng 15 Lần