Xổ số Quảng Nam 60 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/03/2023

ĐB 713617
Nhất 18795
Nhì 19637
Ba 09146 15024
83031 22007 50683 12210
59604 24840 19066
Năm 0846
Sáu 0762 3230 9576
Bảy 830
Tám 16
Đầu
0 07, 04
1 17, 10, 16
2 24
3 37, 31, 30, 30
4 46, 40, 46
5
6 66, 62
7 76
8 83
9 95
Đuôi
0 10, 40, 30, 30
1 31
2 62
3 83
4 24, 04
5 95
6 46, 66, 46, 76, 16
7 17, 37, 07
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/03/2023

ĐB 396194
Nhất 01268
Nhì 85720
Ba 24381 76203
41292 23730 83218 92215
62747 53963 37500
Năm 4225
Sáu 0695 7437 2733
Bảy 913
Tám 44
Đầu
0 03, 00
1 18, 15, 13
2 20, 25
3 30, 37, 33
4 47, 44
5
6 68, 63
7
8 81
9 94, 92, 95
Đuôi
0 20, 30, 00
1 81
2 92
3 03, 63, 33, 13
4 94, 44
5 15, 25, 95
6
7 47, 37
8 68, 18
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/03/2023

ĐB 634022
Nhất 20417
Nhì 16301
Ba 22821 05296
35048 45675 47765 36846
10113 19755 27099
Năm 4770
Sáu 0230 3232 4808
Bảy 437
Tám 02
Đầu
0 01, 08, 02
1 17, 13
2 22, 21
3 30, 32, 37
4 48, 46
5 55
6 65
7 75, 70
8
9 96, 99
Đuôi
0 70, 30
1 01, 21
2 22, 32, 02
3 13
4
5 75, 65, 55
6 96, 46
7 17, 37
8 48, 08
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/02/2023

ĐB 200702
Nhất 92008
Nhì 39604
Ba 99261 76476
17443 87958 48559 13651
15778 60519 67777
Năm 1534
Sáu 1879 3359 7508
Bảy 188
Tám 23
Đầu
0 02, 08, 04, 08
1 19
2 23
3 34
4 43
5 58, 59, 51, 59
6 61
7 76, 78, 77, 79
8 88
9
Đuôi
0
1 61, 51
2 02
3 43, 23
4 04, 34
5
6 76
7 77
8 08, 58, 78, 08, 88
9 59, 19, 79, 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/02/2023

ĐB 667951
Nhất 52475
Nhì 55063
Ba 91391 45810
88307 20664 68493 77518
21556 16728 00389
Năm 6123
Sáu 2346 3899 4154
Bảy 258
Tám 14
Đầu
0 07
1 10, 18, 14
2 28, 23
3
4 46
5 51, 56, 54, 58
6 63, 64
7 75
8 89
9 91, 93, 99
Đuôi
0 10
1 51, 91
2
3 63, 93, 23
4 64, 54, 14
5 75
6 56, 46
7 07
8 18, 28, 58
9 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/02/2023

ĐB 157180
Nhất 36932
Nhì 15556
Ba 41004 70531
20619 89444 45975 85940
66217 17736 91334
Năm 0712
Sáu 9013 4715 9553
Bảy 728
Tám 59
Đầu
0 04
1 19, 17, 12, 13, 15
2 28
3 32, 31, 36, 34
4 44, 40
5 56, 53, 59
6
7 75
8 80
9
Đuôi
0 80, 40
1 31
2 32, 12
3 13, 53
4 04, 44, 34
5 75, 15
6 56, 36
7 17
8 28
9 19, 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/02/2023

ĐB 212225
Nhất 55672
Nhì 66070
Ba 27912 91594
52472 46205 54959 63255
26777 78025 88856
Năm 2325
Sáu 6984 5703 0855
Bảy 781
Tám 97
Đầu
0 05, 03
1 12
2 25, 25, 25
3
4
5 59, 55, 56, 55
6
7 72, 70, 72, 77
8 84, 81
9 94, 97
Đuôi
0 70
1 81
2 72, 12, 72
3 03
4 94, 84
5 25, 05, 55, 25, 25, 55
6 56
7 77, 97
8
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 31/01/2023

ĐB 156252
Nhất 52115
Nhì 16606
Ba 39363 60079
39786 69885 77956 39092
06772 07610 53098
Năm 9305
Sáu 4254 4626 7940
Bảy 281
Tám 47
Đầu
0 06, 05
1 15, 10
2 26
3
4 40, 47
5 52, 56, 54
6 63
7 79, 72
8 86, 85, 81
9 92, 98
Đuôi
0 10, 40
1 81
2 52, 92, 72
3 63
4 54
5 15, 85, 05
6 06, 86, 56, 26
7 47
8 98
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 24/01/2023

ĐB 635363
Nhất 51216
Nhì 75336
Ba 89487 30933
26309 68916 18970 02691
61038 19226 41410
Năm 2032
Sáu 5457 9895 1683
Bảy 574
Tám 41
Đầu
0 09
1 16, 16, 10
2 26
3 36, 33, 38, 32
4 41
5 57
6 63
7 70, 74
8 87, 83
9 91, 95
Đuôi
0 70, 10
1 91, 41
2 32
3 63, 33, 83
4 74
5 95
6 16, 36, 16, 26
7 87, 57
8 38
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 17/01/2023

ĐB 452232
Nhất 61391
Nhì 55516
Ba 63010 85739
63704 73442 07203 05753
14435 52388 47800
Năm 3755
Sáu 2080 4232 1849
Bảy 834
Tám 76
Đầu
0 04, 03, 00
1 16, 10
2
3 32, 39, 35, 32, 34
4 42, 49
5 53, 55
6
7 76
8 88, 80
9 91
Đuôi
0 10, 00, 80
1 91
2 32, 42, 32
3 03, 53
4 04, 34
5 35, 55
6 16, 76
7
8 88
9 39, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 10/01/2023

ĐB 402190
Nhất 40937
Nhì 73907
Ba 14784 53127
10094 58510 18657 56008
23787 05906 31595
Năm 8436
Sáu 5166 0387 9078
Bảy 328
Tám 45
Đầu
0 07, 08, 06
1 10
2 27, 28
3 37, 36
4 45
5 57
6 66
7 78
8 84, 87, 87
9 90, 94, 95
Đuôi
0 90, 10
1
2
3
4 84, 94
5 95, 45
6 06, 36, 66
7 37, 07, 27, 57, 87, 87
8 08, 78, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 03/01/2023

ĐB 587977
Nhất 43375
Nhì 80955
Ba 43407 39942
35728 99291 61569 06186
59871 68594 71963
Năm 5298
Sáu 4995 0453 4783
Bảy 172
Tám 06
Đầu
0 07, 06
1
2 28
3
4 42
5 55, 53
6 69, 63
7 77, 75, 71, 72
8 86, 83
9 91, 94, 98, 95
Đuôi
0
1 91, 71
2 42, 72
3 63, 53, 83
4 94
5 75, 55, 95
6 86, 06
7 77, 07
8 28, 98
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 27/12/2022

ĐB 810122
Nhất 86442
Nhì 63865
Ba 87332 89631
69697 34753 45614 27614
39371 89904 59813
Năm 4445
Sáu 2883 7115 6079
Bảy 619
Tám 74
Đầu
0 04
1 14, 14, 13, 15, 19
2 22
3 32, 31
4 42, 45
5 53
6 65
7 71, 79, 74
8 83
9 97
Đuôi
0
1 31, 71
2 22, 42, 32
3 53, 13, 83
4 14, 14, 04, 74
5 65, 45, 15
6
7 97
8
9 79, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 20/12/2022

ĐB 621449
Nhất 15743
Nhì 55320
Ba 40686 62150
15957 53416 73991 67286
97292 72000 49940
Năm 3862
Sáu 0832 3515 5224
Bảy 786
Tám 69
Đầu
0 00
1 16, 15
2 20, 24
3 32
4 49, 43, 40
5 50, 57
6 62, 69
7
8 86, 86, 86
9 91, 92
Đuôi
0 20, 50, 00, 40
1 91
2 92, 62, 32
3 43
4 24
5 15
6 86, 16, 86, 86
7 57
8
9 49, 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 13/12/2022

ĐB 343037
Nhất 18612
Nhì 32086
Ba 46144 60472
94440 67223 81872 57937
57263 19001 74739
Năm 4156
Sáu 0697 9152 5969
Bảy 109
Tám 64
Đầu
0 01, 09
1 12
2 23
3 37, 37, 39
4 44, 40
5 56, 52
6 63, 69, 64
7 72, 72
8 86
9 97
Đuôi
0 40
1 01
2 12, 72, 72, 52
3 23, 63
4 44, 64
5
6 86, 56
7 37, 37, 97
8
9 39, 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 06/12/2022

ĐB 920455
Nhất 08164
Nhì 45794
Ba 94778 82296
25406 18421 21988 56682
67132 42056 14442
Năm 7353
Sáu 4969 4403 1793
Bảy 134
Tám 51
Đầu
0 06, 03
1
2 21
3 32, 34
4 42
5 55, 56, 53, 51
6 64, 69
7 78
8 88, 82
9 94, 96, 93
Đuôi
0
1 21, 51
2 82, 32, 42
3 53, 03, 93
4 64, 94, 34
5 55
6 96, 06, 56
7
8 78, 88
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 29/11/2022

ĐB 511205
Nhất 90084
Nhì 84182
Ba 67345 40681
24546 94906 26248 72842
49171 84391 88747
Năm 7296
Sáu 5205 9956 0866
Bảy 226
Tám 46
Đầu
0 05, 06, 05
1
2 26
3
4 45, 46, 48, 42, 47, 46
5 56
6 66
7 71
8 84, 82, 81
9 91, 96
Đuôi
0
1 81, 71, 91
2 82, 42
3
4 84
5 05, 45, 05
6 46, 06, 96, 56, 66, 26, 46
7 47
8 48
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 22/11/2022

ĐB 422094
Nhất 96511
Nhì 49546
Ba 19017 19605
35634 07052 98354 85307
56447 19811 63950
Năm 4559
Sáu 8737 1504 3013
Bảy 009
Tám 98
Đầu
0 05, 07, 04, 09
1 11, 17, 11, 13
2
3 34, 37
4 46, 47
5 52, 54, 50, 59
6
7
8
9 94, 98
Đuôi
0 50
1 11, 11
2 52
3 13
4 94, 34, 54, 04
5 05
6 46
7 17, 07, 47, 37
8 98
9 59, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 15/11/2022

ĐB 502884
Nhất 53976
Nhì 52404
Ba 44728 66149
81923 43912 94788 48018
01228 92241 89387
Năm 2140
Sáu 1201 9955 7145
Bảy 853
Tám 63
Đầu
0 04, 01
1 12, 18
2 28, 23, 28
3
4 49, 41, 40, 45
5 55, 53
6 63
7 76
8 84, 88, 87
9
Đuôi
0 40
1 41, 01
2 12
3 23, 53, 63
4 84, 04
5 55, 45
6 76
7 87
8 28, 88, 18, 28
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 08/11/2022

ĐB 636141
Nhất 91237
Nhì 64301
Ba 38543 17689
47546 72406 05600 60585
79108 17043 35255
Năm 9023
Sáu 7566 3347 4237
Bảy 799
Tám 06
Đầu
0 01, 06, 00, 08, 06
1
2 23
3 37, 37
4 41, 43, 46, 43, 47
5 55
6 66
7
8 89, 85
9 99
Đuôi
0 00
1 41, 01
2
3 43, 43, 23
4
5 85, 55
6 46, 06, 66, 06
7 37, 47, 37
8 08
9 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 01/11/2022

ĐB 954306
Nhất 32838
Nhì 04610
Ba 76389 55334
41022 53502 12627 22428
35032 13435 59452
Năm 4233
Sáu 5500 0151 9412
Bảy 781
Tám 15
Đầu
0 06, 02, 00
1 10, 12, 15
2 22, 27, 28
3 38, 34, 32, 35, 33
4
5 52, 51
6
7
8 89, 81
9
Đuôi
0 10, 00
1 51, 81
2 22, 02, 32, 52, 12
3 33
4 34
5 35, 15
6 06
7 27
8 38, 28
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 25/10/2022

ĐB 327159
Nhất 68550
Nhì 51201
Ba 31080 76896
70673 04293 96430 05725
76306 54635 03802
Năm 2030
Sáu 0706 9872 4719
Bảy 050
Tám 64
Đầu
0 01, 06, 02, 06
1 19
2 25
3 30, 35, 30
4
5 59, 50, 50
6 64
7 73, 72
8 80
9 96, 93
Đuôi
0 50, 80, 30, 30, 50
1 01
2 02, 72
3 73, 93
4 64
5 25, 35
6 96, 06, 06
7
8
9 59, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/10/2022

ĐB 594548
Nhất 38761
Nhì 83506
Ba 06741 49574
95405 52672 49984 31156
51234 27765 64573
Năm 4691
Sáu 1108 1990 0808
Bảy 276
Tám 83
Đầu
0 06, 05, 08, 08
1
2
3 34
4 48, 41
5 56
6 61, 65
7 74, 72, 73, 76
8 84, 83
9 91, 90
Đuôi
0 90
1 61, 41, 91
2 72
3 73, 83
4 74, 84, 34
5 05, 65
6 06, 56, 76
7
8 48, 08, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/10/2022

ĐB 265325
Nhất 28442
Nhì 17588
Ba 77993 20872
14822 17752 67007 10020
39039 90413 16444
Năm 1571
Sáu 8684 3257 1551
Bảy 204
Tám 32
Đầu
0 07, 04
1 13
2 25, 22, 20
3 39, 32
4 42, 44
5 52, 57, 51
6
7 72, 71
8 88, 84
9 93
Đuôi
0 20
1 71, 51
2 42, 72, 22, 52, 32
3 93, 13
4 44, 84, 04
5 25
6
7 07, 57
8 88
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/10/2022

ĐB 223988
Nhất 14304
Nhì 57954
Ba 29665 52259
27244 66610 64461 91663
81259 50799 54279
Năm 0376
Sáu 1586 6841 2789
Bảy 369
Tám 38
Đầu
0 04
1 10
2
3 38
4 44, 41
5 54, 59, 59
6 65, 61, 63, 69
7 79, 76
8 88, 86, 89
9 99
Đuôi
0 10
1 61, 41
2
3 63
4 04, 54, 44
5 65
6 76, 86
7
8 88, 38
9 59, 59, 99, 79, 89, 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 27/09/2022

ĐB 468462
Nhất 40969
Nhì 20588
Ba 26018 72483
29568 26246 05672 19267
00148 34090 12695
Năm 0377
Sáu 6762 2460 8152
Bảy 056
Tám 13
Đầu
0
1 18, 13
2
3
4 46, 48
5 52, 56
6 62, 69, 68, 67, 62, 60
7 72, 77
8 88, 83
9 90, 95
Đuôi
0 90, 60
1
2 62, 72, 62, 52
3 83, 13
4
5 95
6 46, 56
7 67, 77
8 88, 18, 68, 48
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 20/09/2022

ĐB 226231
Nhất 40821
Nhì 77285
Ba 28159 44916
65026 21637 05965 24946
85762 47939 40048
Năm 1625
Sáu 3351 4070 7028
Bảy 595
Tám 08
Đầu
0 08
1 16
2 21, 26, 25, 28
3 31, 37, 39
4 46, 48
5 59, 51
6 65, 62
7 70
8 85
9 95
Đuôi
0 70
1 31, 21, 51
2 62
3
4
5 85, 65, 25, 95
6 16, 26, 46
7 37
8 48, 28, 08
9 59, 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 13/09/2022

ĐB 043039
Nhất 22740
Nhì 92734
Ba 12970 18965
57824 61963 53899 53242
30676 24193 25678
Năm 2764
Sáu 2842 9730 3480
Bảy 591
Tám 21
Đầu
0
1
2 24, 21
3 39, 34, 30
4 40, 42, 42
5
6 65, 63, 64
7 70, 76, 78
8 80
9 99, 93, 91
Đuôi
0 40, 70, 30, 80
1 91, 21
2 42, 42
3 63, 93
4 34, 24, 64
5 65
6 76
7
8 78
9 39, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 06/09/2022

ĐB 868768
Nhất 15248
Nhì 23270
Ba 22880 85283
57641 92289 05298 78201
67763 39894 16415
Năm 4029
Sáu 3695 7816 8606
Bảy 414
Tám 90
Đầu
0 01, 06
1 15, 16, 14
2 29
3
4 48, 41
5
6 68, 63
7 70
8 80, 83, 89
9 98, 94, 95, 90
Đuôi
0 70, 80, 90
1 41, 01
2
3 83, 63
4 94, 14
5 15, 95
6 16, 06
7
8 68, 48, 98
9 89, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/08/2022

ĐB 624132
Nhất 04798
Nhì 17377
Ba 99740 07905
58785 99931 88462 44894
75553 66626 66696
Năm 3793
Sáu 9381 5693 2985
Bảy 001
Tám 92
Đầu
0 05, 01
1
2 26
3 32, 31
4 40
5 53
6 62
7 77
8 85, 81, 85
9 98, 94, 96, 93, 93, 92
Đuôi
0 40
1 31, 81, 01
2 32, 62, 92
3 53, 93, 93
4 94
5 05, 85, 85
6 26, 96
7 77
8 98
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/08/2022

ĐB 898625
Nhất 74222
Nhì 30757
Ba 96751 30117
21720 76183 31941 28928
44709 24105 38155
Năm 3486
Sáu 5676 8918 5293
Bảy 714
Tám 14
Đầu
0 09, 05
1 17, 18, 14, 14
2 25, 22, 20, 28
3
4 41
5 57, 51, 55
6
7 76
8 83, 86
9 93
Đuôi
0 20
1 51, 41
2 22
3 83, 93
4 14, 14
5 25, 05, 55
6 86, 76
7 57, 17
8 28, 18
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/08/2022

ĐB 930671
Nhất 16478
Nhì 19789
Ba 95937 95728
51358 76178 95993 25211
81326 82929 40348
Năm 5665
Sáu 9238 8564 5407
Bảy 024
Tám 58
Đầu
0 07
1 11
2 28, 26, 29, 24
3 37, 38
4 48
5 58, 58
6 65, 64
7 71, 78, 78
8 89
9 93
Đuôi
0
1 71, 11
2
3 93
4 64, 24
5 65
6 26
7 37, 07
8 78, 28, 58, 78, 48, 38, 58
9 89, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/08/2022

ĐB 152034
Nhất 28795
Nhì 67710
Ba 83228 57702
09878 97582 64613 46575
33850 45519 89134
Năm 1743
Sáu 1892 1516 4227
Bảy 690
Tám 53
Đầu
0 02
1 10, 13, 19, 16
2 28, 27
3 34, 34
4 43
5 50, 53
6
7 78, 75
8 82
9 95, 92, 90
Đuôi
0 10, 50, 90
1
2 02, 82, 92
3 13, 43, 53
4 34, 34
5 95, 75
6 16
7 27
8 28, 78
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/08/2022

ĐB 532338
Nhất 23011
Nhì 41437
Ba 18351 24898
22694 17748 32980 52633
14639 85733 02770
Năm 7332
Sáu 2171 9181 0393
Bảy 518
Tám 73
Đầu
0
1 11, 18
2
3 38, 37, 33, 39, 33, 32
4 48
5 51
6
7 70, 71, 73
8 80, 81
9 98, 94, 93
Đuôi
0 80, 70
1 11, 51, 71, 81
2 32
3 33, 33, 93, 73
4 94
5
6
7 37
8 38, 98, 48, 18
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/07/2022

ĐB 130959
Nhất 11324
Nhì 79725
Ba 73720 82736
08006 14074 09410 89056
10063 31086 25613
Năm 6707
Sáu 8581 7245 6498
Bảy 605
Tám 28
Đầu
0 06, 07, 05
1 10, 13
2 24, 25, 20, 28
3 36
4 45
5 59, 56
6 63
7 74
8 86, 81
9 98
Đuôi
0 20, 10
1 81
2
3 63, 13
4 24, 74
5 25, 45, 05
6 36, 06, 56, 86
7 07
8 98, 28
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/07/2022

ĐB 336712
Nhất 88571
Nhì 45742
Ba 79660 48664
11886 56508 66677 37405
85103 40266 38869
Năm 2736
Sáu 3834 5123 5516
Bảy 109
Tám 37
Đầu
0 08, 05, 03, 09
1 12, 16
2 23
3 36, 34, 37
4 42
5
6 60, 64, 66, 69
7 71, 77
8 86
9
Đuôi
0 60
1 71
2 12, 42
3 03, 23
4 64, 34
5 05
6 86, 66, 36, 16
7 77, 37
8 08
9 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 12/07/2022

ĐB 372299
Nhất 75364
Nhì 08887
Ba 78288 09763
69855 71347 10897 85049
99873 83386 49389
Năm 3161
Sáu 2674 3748 2022
Bảy 777
Tám 77
Đầu
0
1
2 22
3
4 47, 49, 48
5 55
6 64, 63, 61
7 73, 74, 77, 77
8 87, 88, 86, 89
9 99, 97
Đuôi
0
1 61
2 22
3 63, 73
4 64, 74
5 55
6 86
7 87, 47, 97, 77, 77
8 88, 48
9 99, 49, 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 05/07/2022

ĐB 470883
Nhất 48116
Nhì 73270
Ba 98301 64533
87255 29849 78064 47505
60865 20040 73541
Năm 6968
Sáu 2817 9334 4411
Bảy 577
Tám 51
Đầu
0 01, 05
1 16, 17, 11
2
3 33, 34
4 49, 40, 41
5 55, 51
6 64, 65, 68
7 70, 77
8 83
9
Đuôi
0 70, 40
1 01, 41, 11, 51
2
3 83, 33
4 64, 34
5 55, 05, 65
6 16
7 17, 77
8 68
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/06/2022

ĐB 830046
Nhất 62383
Nhì 06764
Ba 29586 72261
26402 66280 19218 99489
20796 51693 38936
Năm 6558
Sáu 3987 0377 3095
Bảy 219
Tám 81
Đầu
0 02
1 18, 19
2
3 36
4 46
5 58
6 64, 61
7 77
8 83, 86, 80, 89, 87, 81
9 96, 93, 95
Đuôi
0 80
1 61, 81
2 02
3 83, 93
4 64
5 95
6 46, 86, 96, 36
7 87, 77
8 18, 58
9 89, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/06/2022

ĐB 473744
Nhất 73572
Nhì 97063
Ba 37075 32838
40747 86933 47917 52887
71263 82799 90746
Năm 1756
Sáu 3513 5559 7746
Bảy 780
Tám 66
Đầu
0
1 17, 13
2
3 38, 33
4 44, 47, 46, 46
5 56, 59
6 63, 63, 66
7 72, 75
8 87, 80
9 99
Đuôi
0 80
1
2 72
3 63, 33, 63, 13
4 44
5 75
6 46, 56, 46, 66
7 47, 17, 87
8 38
9 99, 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/06/2022

ĐB 627474
Nhất 98789
Nhì 10807
Ba 75225 20832
94449 06745 58270 98739
99593 07701 73997
Năm 1814
Sáu 5149 4778 6978
Bảy 612
Tám 48
Đầu
0 07, 01
1 14, 12
2 25
3 32, 39
4 49, 45, 49, 48
5
6
7 74, 70, 78, 78
8 89
9 93, 97
Đuôi
0 70
1 01
2 32, 12
3 93
4 74, 14
5 25, 45
6
7 07, 97
8 78, 78, 48
9 89, 49, 39, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/06/2022

ĐB 301923
Nhất 31759
Nhì 84496
Ba 87582 21640
35055 60087 25148 74655
31101 01784 61855
Năm 8824
Sáu 4853 1355 3055
Bảy 023
Tám 60
Đầu
0 01
1
2 23, 24, 23
3
4 40, 48
5 59, 55, 55, 55, 53, 55, 55
6 60
7
8 82, 87, 84
9 96
Đuôi
0 40, 60
1 01
2 82
3 23, 53, 23
4 84, 24
5 55, 55, 55, 55, 55
6 96
7 87
8 48
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 31/05/2022

ĐB 010580
Nhất 37039
Nhì 21144
Ba 63637 98878
33136 45855 45022 08362
47469 77272 01670
Năm 1596
Sáu 1050 4704 8228
Bảy 783
Tám 99
Đầu
0 04
1
2 22, 28
3 39, 37, 36
4 44
5 55, 50
6 62, 69
7 78, 72, 70
8 80, 83
9 96, 99
Đuôi
0 80, 70, 50
1
2 22, 62, 72
3 83
4 44, 04
5 55
6 36, 96
7 37
8 78, 28
9 39, 69, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 24/05/2022

ĐB 821833
Nhất 86240
Nhì 61082
Ba 74869 95905
58431 95254 30487 32013
72037 92177 72137
Năm 1739
Sáu 4273 8656 2366
Bảy 093
Tám 52
Đầu
0 05
1 13
2
3 33, 31, 37, 37, 39
4 40
5 54, 56, 52
6 69, 66
7 77, 73
8 82, 87
9 93
Đuôi
0 40
1 31
2 82, 52
3 33, 13, 73, 93
4 54
5 05
6 56, 66
7 87, 37, 77, 37
8
9 69, 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 17/05/2022

ĐB 224376
Nhất 36764
Nhì 09234
Ba 97383 02494
27319 98234 91968 75656
68768 39512 65836
Năm 8969
Sáu 1531 3078 0461
Bảy 437
Tám 30
Đầu
0
1 19, 12
2
3 34, 34, 36, 31, 37, 30
4
5 56
6 64, 68, 68, 69, 61
7 76, 78
8 83
9 94
Đuôi
0 30
1 31, 61
2 12
3 83
4 64, 34, 94, 34
5
6 76, 56, 36
7 37
8 68, 68, 78
9 19, 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 10/05/2022

ĐB 952255
Nhất 93659
Nhì 91579
Ba 57062 15209
26625 76119 48836 80758
43449 40714 38748
Năm 5993
Sáu 0598 9331 8705
Bảy 616
Tám 80
Đầu
0 09, 05
1 19, 14, 16
2 25
3 36, 31
4 49, 48
5 55, 59, 58
6 62
7 79
8 80
9 93, 98
Đuôi
0 80
1 31
2 62
3 93
4 14
5 55, 25, 05
6 36, 16
7
8 58, 48, 98
9 59, 79, 09, 19, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 03/05/2022

ĐB 229038
Nhất 61806
Nhì 04709
Ba 39464 04684
23237 56846 87703 70698
40400 85732 03001
Năm 0827
Sáu 9722 5896 1251
Bảy 565
Tám 87
Đầu
0 06, 09, 03, 00, 01
1
2 27, 22
3 38, 37, 32
4 46
5 51
6 64, 65
7
8 84, 87
9 98, 96
Đuôi
0 00
1 01, 51
2 32, 22
3 03
4 64, 84
5 65
6 06, 46, 96
7 37, 27, 87
8 38, 98
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/04/2022

ĐB 153349
Nhất 87106
Nhì 37827
Ba 38688 70408
16475 01963 49989 62443
35193 68988 33955
Năm 6473
Sáu 6790 9564 7278
Bảy 381
Tám 24
Đầu
0 06, 08
1
2 27, 24
3
4 49, 43
5 55
6 63, 64
7 75, 73, 78
8 88, 89, 88, 81
9 93, 90
Đuôi
0 90
1 81
2
3 63, 43, 93, 73
4 64, 24
5 75, 55
6 06
7 27
8 88, 08, 88, 78
9 49, 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/04/2022

ĐB 301158
Nhất 09065
Nhì 42647
Ba 88002 64970
93147 00091 44099 24742
97415 00325 30225
Năm 9670
Sáu 2739 5297 0555
Bảy 314
Tám 74
Đầu
0 02
1 15, 14
2 25, 25
3 39
4 47, 47, 42
5 58, 55
6 65
7 70, 70, 74
8
9 91, 99, 97
Đuôi
0 70, 70
1 91
2 02, 42
3
4 14, 74
5 65, 15, 25, 25, 55
6
7 47, 47, 97
8 58
9 99, 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 12/04/2022

ĐB 554715
Nhất 72449
Nhì 59112
Ba 33075 62771
93590 38449 36630 03303
56188 44426 72641
Năm 3835
Sáu 4982 4294 1299
Bảy 162
Tám 23
Đầu
0 03
1 15, 12
2 26, 23
3 30, 35
4 49, 49, 41
5
6 62
7 75, 71
8 88, 82
9 90, 94, 99
Đuôi
0 90, 30
1 71, 41
2 12, 82, 62
3 03, 23
4 94
5 15, 75, 35
6 26
7
8 88
9 49, 49, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 05/04/2022

ĐB 598617
Nhất 93454
Nhì 34590
Ba 25978 65114
15945 11363 21622 73747
83851 58894 56232
Năm 0710
Sáu 6990 4113 0984
Bảy 267
Tám 19
Đầu
0
1 17, 14, 10, 13, 19
2 22
3 32
4 45, 47
5 54, 51
6 63, 67
7 78
8 84
9 90, 94, 90
Đuôi
0 90, 10, 90
1 51
2 22, 32
3 63, 13
4 54, 14, 94, 84
5 45
6
7 17, 47, 67
8 78
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 29/03/2022

ĐB 300703
Nhất 94631
Nhì 48740
Ba 71906 40075
29729 27614 48986 42369
26544 59955 41187
Năm 2269
Sáu 4897 2289 2754
Bảy 409
Tám 71
Đầu
0 03, 06, 09
1 14
2 29
3 31
4 40, 44
5 55, 54
6 69, 69
7 75, 71
8 86, 87, 89
9 97
Đuôi
0 40
1 31, 71
2
3 03
4 14, 44, 54
5 75, 55
6 06, 86
7 87, 97
8
9 29, 69, 69, 89, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 22/03/2022

ĐB 188130
Nhất 05835
Nhì 22393
Ba 73425 27747
99001 72434 75013 45957
66183 19142 35636
Năm 1051
Sáu 1595 2565 2247
Bảy 306
Tám 91
Đầu
0 01, 06
1 13
2 25
3 30, 35, 34, 36
4 47, 42, 47
5 57, 51
6 65
7
8 83
9 93, 95, 91
Đuôi
0 30
1 01, 51, 91
2 42
3 93, 13, 83
4 34
5 35, 25, 95, 65
6 36, 06
7 47, 57, 47
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 15/03/2022

ĐB 866455
Nhất 45732
Nhì 15005
Ba 17819 25073
16495 65095 12258 44164
21697 70743 39256
Năm 5563
Sáu 8878 4365 9354
Bảy 854
Tám 97
Đầu
0 05
1 19
2
3 32
4 43
5 55, 58, 56, 54, 54
6 64, 63, 65
7 73, 78
8
9 95, 95, 97, 97
Đuôi
0
1
2 32
3 73, 43, 63
4 64, 54, 54
5 55, 05, 95, 95, 65
6 56
7 97, 97
8 58, 78
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 08/03/2022

ĐB 522984
Nhất 89148
Nhì 67378
Ba 33159 57272
46322 05110 94599 96518
74823 26212 35080
Năm 9811
Sáu 7069 7247 1634
Bảy 427
Tám 82
Đầu
0
1 10, 18, 12, 11
2 22, 23, 27
3 34
4 48, 47
5 59
6 69
7 78, 72
8 84, 80, 82
9 99
Đuôi
0 10, 80
1 11
2 72, 22, 12, 82
3 23
4 84, 34
5
6
7 47, 27
8 48, 78, 18
9 59, 99, 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 01/03/2022

ĐB 553277
Nhất 58195
Nhì 49101
Ba 70003 06487
50810 34919 86118 33190
21547 09775 64054
Năm 7315
Sáu 9993 6538 4051
Bảy 447
Tám 15
Đầu
0 01, 03
1 10, 19, 18, 15, 15
2
3 38
4 47, 47
5 54, 51
6
7 77, 75
8 87
9 95, 90, 93
Đuôi
0 10, 90
1 01, 51
2
3 03, 93
4 54
5 95, 75, 15, 15
6
7 77, 87, 47, 47
8 18, 38
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 22/02/2022

ĐB 599384
Nhất 82180
Nhì 34219
Ba 33280 61120
62973 48067 49088 98181
03611 74689 49234
Năm 6313
Sáu 0593 5874 4169
Bảy 387
Tám 52
Đầu
0
1 19, 11, 13
2 20
3 34
4
5 52
6 67, 69
7 73, 74
8 84, 80, 80, 88, 81, 89, 87
9 93
Đuôi
0 80, 80, 20
1 81, 11
2 52
3 73, 13, 93
4 84, 34, 74
5
6
7 67, 87
8 88
9 19, 89, 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 15/02/2022

ĐB 756408
Nhất 27670
Nhì 69236
Ba 56432 09614
40445 52291 80700 26667
23637 25938 41079
Năm 4085
Sáu 2381 3366 0381
Bảy 340
Tám 13
Đầu
0 08, 00
1 14, 13
2
3 36, 32, 37, 38
4 45, 40
5
6 67, 66
7 70, 79
8 85, 81, 81
9 91
Đuôi
0 70, 00, 40
1 91, 81, 81
2 32
3 13
4 14
5 45, 85
6 36, 66
7 67, 37
8 08, 38
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 08/02/2022

ĐB 909584
Nhất 97123
Nhì 55374
Ba 84459 18903
40465 95126 31576 18461
17784 23139 10449
Năm 7793
Sáu 4782 1540 0838
Bảy 667
Tám 51
Đầu
0 03
1
2 23, 26
3 39, 38
4 49, 40
5 59, 51
6 65, 61, 67
7 74, 76
8 84, 84, 82
9 93
Đuôi
0 40
1 61, 51
2 82
3 23, 03, 93
4 84, 74, 84
5 65
6 26, 76
7 67
8 38
9 59, 39, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 01/02/2022

ĐB 201533
Nhất 90382
Nhì 10917
Ba 38544 71706
98199 85900 70628 35266
16058 34244 14734
Năm 9048
Sáu 2399 1229 0240
Bảy 445
Tám 13
Đầu
0 06, 00
1 17, 13
2 28, 29
3 33, 34
4 44, 44, 48, 40, 45
5 58
6 66
7
8 82
9 99, 99
Đuôi
0 00, 40
1
2 82
3 33, 13
4 44, 44, 34
5 45
6 06, 66
7 17
8 28, 58, 48
9 99, 99, 29

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Nam. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày là như thế nào?

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Nam 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày?

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNA 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQNA 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Xổ số Quảng Nam 60 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 60 ngày gần nhất

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.