Xổ số Quảng Nam 60 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/06/2024

ĐB 602502
Nhất 43591
Nhì 44930
Ba 50640 96348
83863 35030 29376 05703
65753 94623 63446
Năm 8157
Sáu 6148 8070 9175
Bảy 177
Tám 17
Đầu
0 02, 03
1 17
2 23
3 30, 30
4 40, 48, 46, 48
5 53, 57
6 63
7 76, 70, 75, 77
8
9 91
Đuôi
0 30, 40, 30, 70
1 91
2 02
3 63, 03, 53, 23
4
5 75
6 76, 46
7 57, 77, 17
8 48, 48
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/06/2024

ĐB 772841
Nhất 21513
Nhì 28103
Ba 98278 47080
31577 80708 46224 09289
42486 05261 89473
Năm 1766
Sáu 6199 7647 3710
Bảy 735
Tám 77
Đầu
0 03, 08
1 13, 10
2 24
3 35
4 41, 47
5
6 61, 66
7 78, 77, 73, 77
8 80, 89, 86
9 99
Đuôi
0 80, 10
1 41, 61
2
3 13, 03, 73
4 24
5 35
6 86, 66
7 77, 47, 77
8 78, 08
9 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/06/2024

ĐB 436116
Nhất 67993
Nhì 50136
Ba 59301 02884
05406 38440 04408 72469
80687 18845 45682
Năm 1765
Sáu 1199 8607 6479
Bảy 195
Tám 13
Đầu
0 01, 06, 08, 07
1 16, 13
2
3 36
4 40, 45
5
6 69, 65
7 79
8 84, 87, 82
9 93, 99, 95
Đuôi
0 40
1 01
2 82
3 93, 13
4 84
5 45, 65, 95
6 16, 36, 06
7 87, 07
8 08
9 69, 99, 79

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/05/2024

ĐB 461903
Nhất 69249
Nhì 60767
Ba 09554 38341
19957 94917 70752 86176
33409 74797 77024
Năm 4768
Sáu 3516 5288 6026
Bảy 261
Tám 45
Đầu
0 03, 09
1 17, 16
2 24, 26
3
4 49, 41, 45
5 54, 57, 52
6 67, 68, 61
7 76
8 88
9 97
Đuôi
0
1 41, 61
2 52
3 03
4 54, 24
5 45
6 76, 16, 26
7 67, 57, 17, 97
8 68, 88
9 49, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/05/2024

ĐB 392574
Nhất 44769
Nhì 42199
Ba 47263 59910
35095 97020 96074 77087
01949 39900 01200
Năm 3566
Sáu 2427 8617 3900
Bảy 851
Tám 62
Đầu
0 00, 00, 00
1 10, 17
2 20, 27
3
4 49
5 51
6 69, 63, 66, 62
7 74, 74
8 87
9 99, 95
Đuôi
0 10, 20, 00, 00, 00
1 51
2 62
3 63
4 74, 74
5 95
6 66
7 87, 27, 17
8
9 69, 99, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/05/2024

ĐB 551652
Nhất 04371
Nhì 46185
Ba 53518 21677
05325 90626 45067 93999
97499 58141 73736
Năm 8793
Sáu 0696 4911 3293
Bảy 101
Tám 53
Đầu
0 01
1 18, 11
2 25, 26
3 36
4 41
5 52, 53
6 67
7 71, 77
8 85
9 99, 99, 93, 96, 93
Đuôi
0
1 71, 41, 11, 01
2 52
3 93, 93, 53
4
5 85, 25
6 26, 36, 96
7 77, 67
8 18
9 99, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/05/2024

ĐB 951755
Nhất 23655
Nhì 70480
Ba 44768 80111
85544 84251 37910 49981
81130 10304 92204
Năm 6218
Sáu 6994 3283 2190
Bảy 505
Tám 11
Đầu
0 04, 04, 05
1 11, 10, 18, 11
2
3 30
4 44
5 55, 55, 51
6 68
7
8 80, 81, 83
9 94, 90
Đuôi
0 80, 10, 30, 90
1 11, 51, 81, 11
2
3 83
4 44, 04, 04, 94
5 55, 55, 05
6
7
8 68, 18
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/04/2024

ĐB 293013
Nhất 50907
Nhì 28243
Ba 43224 22520
21016 25812 70977 50224
24669 75736 49734
Năm 8422
Sáu 0913 6277 1507
Bảy 250
Tám 35
Đầu
0 07, 07
1 13, 16, 12, 13
2 24, 20, 24, 22
3 36, 34, 35
4 43
5 50
6 69
7 77, 77
8
9
Đuôi
0 20, 50
1
2 12, 22
3 13, 43, 13
4 24, 24, 34
5 35
6 16, 36
7 07, 77, 77, 07
8
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/04/2024

ĐB 544672
Nhất 64375
Nhì 71907
Ba 90865 87292
36078 99500 79777 68906
43010 03438 43988
Năm 3481
Sáu 7416 4571 4747
Bảy 163
Tám 02
Đầu
0 07, 00, 06, 02
1 10, 16
2
3 38
4 47
5
6 65, 63
7 72, 75, 78, 77, 71
8 88, 81
9 92
Đuôi
0 00, 10
1 81, 71
2 72, 92, 02
3 63
4
5 75, 65
6 06, 16
7 07, 77, 47
8 78, 38, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/04/2024

ĐB 523278
Nhất 72697
Nhì 22729
Ba 95018 24739
10937 69707 26209 65612
76531 18338 14074
Năm 9619
Sáu 9380 8745 0175
Bảy 114
Tám 00
Đầu
0 07, 09, 00
1 18, 12, 19, 14
2 29
3 39, 37, 31, 38
4 45
5
6
7 78, 74, 75
8 80
9 97
Đuôi
0 80, 00
1 31
2 12
3
4 74, 14
5 45, 75
6
7 97, 37, 07
8 78, 18, 38
9 29, 39, 09, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/04/2024

ĐB 850181
Nhất 78736
Nhì 23044
Ba 49631 49033
11636 66695 07247 06473
24539 54168 16152
Năm 5582
Sáu 1665 6138 6864
Bảy 338
Tám 14
Đầu
0
1 14
2
3 36, 31, 33, 36, 39, 38, 38
4 44, 47
5 52
6 68, 65, 64
7 73
8 81, 82
9 95
Đuôi
0
1 81, 31
2 52, 82
3 33, 73
4 44, 64, 14
5 95, 65
6 36, 36
7 47
8 68, 38, 38
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/04/2024

ĐB 133147
Nhất 30241
Nhì 39406
Ba 31279 47858
22953 83403 95052 55789
98769 59690 73848
Năm 6559
Sáu 4297 4949 8737
Bảy 799
Tám 66
Đầu
0 06, 03
1
2
3 37
4 47, 41, 48, 49
5 58, 53, 52, 59
6 69, 66
7 79
8 89
9 90, 97, 99
Đuôi
0 90
1 41
2 52
3 53, 03
4
5
6 06, 66
7 47, 97, 37
8 58, 48
9 79, 89, 69, 59, 49, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/03/2024

ĐB 999151
Nhất 62618
Nhì 94433
Ba 84023 02064
57258 36206 22616 13110
93148 06544 55062
Năm 8118
Sáu 0969 5444 1882
Bảy 648
Tám 91
Đầu
0 06
1 18, 16, 10, 18
2 23
3 33
4 48, 44, 44, 48
5 51, 58
6 64, 62, 69
7
8 82
9 91
Đuôi
0 10
1 51, 91
2 62, 82
3 33, 23
4 64, 44, 44
5
6 06, 16
7
8 18, 58, 48, 18, 48
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/03/2024

ĐB 489503
Nhất 49625
Nhì 72294
Ba 29781 42845
82356 31091 15049 25223
37426 70393 70533
Năm 2030
Sáu 8842 3710 7965
Bảy 457
Tám 50
Đầu
0 03
1 10
2 25, 23, 26
3 33, 30
4 45, 49, 42
5 56, 57, 50
6 65
7
8 81
9 94, 91, 93
Đuôi
0 30, 10, 50
1 81, 91
2 42
3 03, 23, 93, 33
4 94
5 25, 45, 65
6 56, 26
7 57
8
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 12/03/2024

ĐB 882163
Nhất 96859
Nhì 74090
Ba 41093 65957
32288 39972 43221 19143
52443 11790 50849
Năm 3615
Sáu 3704 4319 6501
Bảy 461
Tám 96
Đầu
0 04, 01
1 15, 19
2 21
3
4 43, 43, 49
5 59, 57
6 63, 61
7 72
8 88
9 90, 93, 90, 96
Đuôi
0 90, 90
1 21, 01, 61
2 72
3 63, 93, 43, 43
4 04
5 15
6 96
7 57
8 88
9 59, 49, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 05/03/2024

ĐB 629473
Nhất 86223
Nhì 45040
Ba 43694 15306
36589 43898 14381 62247
09202 01295 47241
Năm 6233
Sáu 2576 8003 5744
Bảy 262
Tám 74
Đầu
0 06, 02, 03
1
2 23
3 33
4 40, 47, 41, 44
5
6 62
7 73, 76, 74
8 89, 81
9 94, 98, 95
Đuôi
0 40
1 81, 41
2 02, 62
3 73, 23, 33, 03
4 94, 44, 74
5 95
6 06, 76
7 47
8 98
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 27/02/2024

ĐB 614661
Nhất 72248
Nhì 14250
Ba 61542 66706
69341 69377 79472 07669
76228 20187 82974
Năm 5047
Sáu 9467 0810 1542
Bảy 289
Tám 27
Đầu
0 06
1 10
2 28, 27
3
4 48, 42, 41, 47, 42
5 50
6 61, 69, 67
7 77, 72, 74
8 87, 89
9
Đuôi
0 50, 10
1 61, 41
2 42, 72, 42
3
4 74
5
6 06
7 77, 87, 47, 67, 27
8 48, 28
9 69, 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 20/02/2024

ĐB 555830
Nhất 17841
Nhì 66491
Ba 51991 11701
60496 16518 78673 74998
37552 42292 17848
Năm 9400
Sáu 9738 0524 4631
Bảy 005
Tám 58
Đầu
0 01, 00, 05
1 18
2 24
3 30, 38, 31
4 41, 48
5 52, 58
6
7 73
8
9 91, 91, 96, 98, 92
Đuôi
0 30, 00
1 41, 91, 91, 01, 31
2 52, 92
3 73
4 24
5 05
6 96
7
8 18, 98, 48, 38, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 13/02/2024

ĐB 662759
Nhất 44138
Nhì 11655
Ba 81062 93768
04993 28131 12058 21639
73820 18229 67111
Năm 2097
Sáu 1643 1392 2967
Bảy 224
Tám 70
Đầu
0
1 11
2 20, 29, 24
3 38, 31, 39
4 43
5 59, 55, 58
6 62, 68, 67
7 70
8
9 93, 97, 92
Đuôi
0 20, 70
1 31, 11
2 62, 92
3 93, 43
4 24
5 55
6
7 97, 67
8 38, 68, 58
9 59, 39, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 06/02/2024

ĐB 576501
Nhất 62142
Nhì 67028
Ba 48831 66012
83102 08548 84855 22099
32026 03234 36410
Năm 9103
Sáu 6866 4637 7893
Bảy 762
Tám 97
Đầu
0 01, 02, 03
1 12, 10
2 28, 26
3 31, 34, 37
4 42, 48
5 55
6 66, 62
7
8
9 99, 93, 97
Đuôi
0 10
1 01, 31
2 42, 12, 02, 62
3 03, 93
4 34
5 55
6 26, 66
7 37, 97
8 28, 48
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/01/2024

ĐB 105551
Nhất 17035
Nhì 78446
Ba 83506 73374
38355 00377 31531 93081
26698 21791 17755
Năm 6267
Sáu 0563 6188 8946
Bảy 823
Tám 30
Đầu
0 06
1
2 23
3 35, 31, 30
4 46, 46
5 51, 55, 55
6 67, 63
7 74, 77
8 81, 88
9 98, 91
Đuôi
0 30
1 51, 31, 81, 91
2
3 63, 23
4 74
5 35, 55, 55
6 46, 06, 46
7 77, 67
8 98, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/01/2024

ĐB 129034
Nhất 98004
Nhì 08610
Ba 66454 35735
19000 57040 13643 32999
70503 71902 02985
Năm 0129
Sáu 5160 9283 6083
Bảy 087
Tám 39
Đầu
0 04, 00, 03, 02
1 10
2 29
3 34, 35, 39
4 40, 43
5 54
6 60
7
8 85, 83, 83, 87
9 99
Đuôi
0 10, 00, 40, 60
1
2 02
3 43, 03, 83, 83
4 34, 04, 54
5 35, 85
6
7 87
8
9 99, 29, 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/01/2024

ĐB 384990
Nhất 20944
Nhì 75942
Ba 49971 70296
17117 26110 33756 39181
45982 19300 10428
Năm 3023
Sáu 6345 7070 8872
Bảy 692
Tám 02
Đầu
0 00, 02
1 17, 10
2 28, 23
3
4 44, 42, 45
5 56
6
7 71, 70, 72
8 81, 82
9 90, 96, 92
Đuôi
0 90, 10, 00, 70
1 71, 81
2 42, 82, 72, 92, 02
3 23
4 44
5 45
6 96, 56
7 17
8 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/01/2024

ĐB 954832
Nhất 06858
Nhì 52437
Ba 39160 64334
66174 18598 93032 29544
23662 11185 43941
Năm 0559
Sáu 5877 6117 6715
Bảy 830
Tám 84
Đầu
0
1 17, 15
2
3 32, 37, 34, 32, 30
4 44, 41
5 58, 59
6 60, 62
7 74, 77
8 85, 84
9 98
Đuôi
0 60, 30
1 41
2 32, 32, 62
3
4 34, 74, 44, 84
5 85, 15
6
7 37, 77, 17
8 58, 98
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/01/2024

ĐB 848623
Nhất 78826
Nhì 44432
Ba 32649 82062
67733 11125 71695 64997
61129 45240 80369
Năm 7228
Sáu 1593 7372 0014
Bảy 102
Tám 29
Đầu
0 02
1 14
2 23, 26, 25, 29, 28, 29
3 32, 33
4 49, 40
5
6 62, 69
7 72
8
9 95, 97, 93
Đuôi
0 40
1
2 32, 62, 72, 02
3 23, 33, 93
4 14
5 25, 95
6 26
7 97
8 28
9 49, 29, 69, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/12/2023

ĐB 925411
Nhất 81585
Nhì 84892
Ba 55954 05322
47319 05921 50446 39435
74415 30038 20974
Năm 5402
Sáu 9097 6553 2301
Bảy 337
Tám 38
Đầu
0 02, 01
1 11, 19, 15
2 22, 21
3 35, 38, 37, 38
4 46
5 54, 53
6
7 74
8 85
9 92, 97
Đuôi
0
1 11, 21, 01
2 92, 22, 02
3 53
4 54, 74
5 85, 35, 15
6 46
7 97, 37
8 38, 38
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/12/2023

ĐB 060230
Nhất 83667
Nhì 18045
Ba 13796 25769
50265 64453 93201 80778
63434 83330 41815
Năm 3389
Sáu 2901 8577 0635
Bảy 954
Tám 51
Đầu
0 01, 01
1 15
2
3 30, 34, 30, 35
4 45
5 53, 54, 51
6 67, 69, 65
7 78, 77
8 89
9 96
Đuôi
0 30, 30
1 01, 01, 51
2
3 53
4 34, 54
5 45, 65, 15, 35
6 96
7 67, 77
8 78
9 69, 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 12/12/2023

ĐB 516371
Nhất 52352
Nhì 16378
Ba 17434 45546
66948 44288 39584 79865
24193 59595 57956
Năm 5847
Sáu 5235 8437 5150
Bảy 431
Tám 52
Đầu
0
1
2
3 34, 35, 37, 31
4 46, 48, 47
5 52, 56, 50, 52
6 65
7 71, 78
8 88, 84
9 93, 95
Đuôi
0 50
1 71, 31
2 52, 52
3 93
4 34, 84
5 65, 95, 35
6 46, 56
7 47, 37
8 78, 48, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 05/12/2023

ĐB 784924
Nhất 15759
Nhì 14031
Ba 15038 05598
68940 78859 63202 63380
41038 58109 96364
Năm 6111
Sáu 7520 5355 0254
Bảy 232
Tám 71
Đầu
0 02, 09
1 11
2 24, 20
3 31, 38, 38, 32
4 40
5 59, 59, 55, 54
6 64
7 71
8 80
9 98
Đuôi
0 40, 80, 20
1 31, 11, 71
2 02, 32
3
4 24, 64, 54
5 55
6
7
8 38, 98, 38
9 59, 59, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/11/2023

ĐB 355220
Nhất 17275
Nhì 14846
Ba 43060 98137
96280 55329 78554 75065
95500 55439 44593
Năm 9532
Sáu 4852 4040 4591
Bảy 751
Tám 25
Đầu
0 00
1
2 20, 29, 25
3 37, 39, 32
4 46, 40
5 54, 52, 51
6 60, 65
7 75
8 80
9 93, 91
Đuôi
0 20, 60, 80, 00, 40
1 91, 51
2 32, 52
3 93
4 54
5 75, 65, 25
6 46
7 37
8
9 29, 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/11/2023

ĐB 069039
Nhất 73592
Nhì 99389
Ba 93365 86133
33360 42755 39675 59444
33686 22528 78559
Năm 5192
Sáu 2862 3512 1017
Bảy 365
Tám 12
Đầu
0
1 12, 17, 12
2 28
3 39, 33
4 44
5 55, 59
6 65, 60, 62, 65
7 75
8 89, 86
9 92, 92
Đuôi
0 60
1
2 92, 92, 62, 12, 12
3 33
4 44
5 65, 55, 75, 65
6 86
7 17
8 28
9 39, 89, 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/11/2023

ĐB 346995
Nhất 96954
Nhì 91921
Ba 23171 47609
09206 44334 28037 66236
54597 92051 16848
Năm 4392
Sáu 1402 0473 5331
Bảy 987
Tám 49
Đầu
0 09, 06, 02
1
2 21
3 34, 37, 36, 31
4 48, 49
5 54, 51
6
7 71, 73
8 87
9 95, 97, 92
Đuôi
0
1 21, 71, 51, 31
2 92, 02
3 73
4 54, 34
5 95
6 06, 36
7 37, 97, 87
8 48
9 09, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/11/2023

ĐB 902182
Nhất 25067
Nhì 09957
Ba 77131 29641
23087 04425 44307 34222
07629 12551 32341
Năm 5371
Sáu 3677 0470 5415
Bảy 009
Tám 51
Đầu
0 07, 09
1 15
2 25, 22, 29
3 31
4 41, 41
5 57, 51, 51
6 67
7 71, 77, 70
8 82, 87
9
Đuôi
0 70
1 31, 41, 51, 41, 71, 51
2 82, 22
3
4
5 25, 15
6
7 67, 57, 87, 07, 77
8
9 29, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 31/10/2023

ĐB 539582
Nhất 94502
Nhì 07055
Ba 65440 95494
45928 16449 59817 26505
12662 23099 99842
Năm 4812
Sáu 3827 0315 9661
Bảy 266
Tám 43
Đầu
0 02, 05
1 17, 12, 15
2 28, 27
3
4 40, 49, 42, 43
5 55
6 62, 61, 66
7
8 82
9 94, 99
Đuôi
0 40
1 61
2 82, 02, 62, 42, 12
3 43
4 94
5 55, 05, 15
6 66
7 17, 27
8 28
9 49, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 24/10/2023

ĐB 076240
Nhất 69728
Nhì 92973
Ba 59518 95010
27129 01411 34912 83947
89857 66209 84173
Năm 7798
Sáu 5132 8719 7248
Bảy 551
Tám 22
Đầu
0 09
1 18, 10, 11, 12, 19
2 28, 29, 22
3 32
4 40, 47, 48
5 57, 51
6
7 73, 73
8
9 98
Đuôi
0 40, 10
1 11, 51
2 12, 32, 22
3 73, 73
4
5
6
7 47, 57
8 28, 18, 98, 48
9 29, 09, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 17/10/2023

ĐB 587779
Nhất 69813
Nhì 46858
Ba 32246 48155
42439 04475 75237 42870
25716 24150 19149
Năm 9503
Sáu 3056 8070 2574
Bảy 962
Tám 43
Đầu
0 03
1 13, 16
2
3 39, 37
4 46, 49, 43
5 58, 55, 50, 56
6 62
7 79, 75, 70, 70, 74
8
9
Đuôi
0 70, 50, 70
1
2 62
3 13, 03, 43
4 74
5 55, 75
6 46, 16, 56
7 37
8 58
9 79, 39, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 10/10/2023

ĐB 532389
Nhất 49737
Nhì 26706
Ba 06623 80677
98134 42057 54930 88879
25924 46982 87998
Năm 6827
Sáu 6155 0022 7526
Bảy 832
Tám 75
Đầu
0 06
1
2 23, 24, 27, 22, 26
3 37, 34, 30, 32
4
5 57, 55
6
7 77, 79, 75
8 89, 82
9 98
Đuôi
0 30
1
2 82, 22, 32
3 23
4 34, 24
5 55, 75
6 06, 26
7 37, 77, 57, 27
8 98
9 89, 79

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 03/10/2023

ĐB 961750
Nhất 16035
Nhì 90053
Ba 85441 42070
21934 62826 83101 28299
40466 07208 30698
Năm 1183
Sáu 3545 3631 6482
Bảy 529
Tám 25
Đầu
0 01, 08
1
2 26, 29, 25
3 35, 34, 31
4 41, 45
5 50, 53
6 66
7 70
8 83, 82
9 99, 98
Đuôi
0 50, 70
1 41, 01, 31
2 82
3 53, 83
4 34
5 35, 45, 25
6 26, 66
7
8 08, 98
9 99, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/09/2023

ĐB 683105
Nhất 60802
Nhì 81893
Ba 37838 47370
34190 26491 46767 15651
94836 12151 29912
Năm 0344
Sáu 0174 7070 2720
Bảy 995
Tám 91
Đầu
0 05, 02
1 12
2 20
3 38, 36
4 44
5 51, 51
6 67
7 70, 74, 70
8
9 93, 90, 91, 95, 91
Đuôi
0 70, 90, 70, 20
1 91, 51, 51, 91
2 02, 12
3 93
4 44, 74
5 05, 95
6 36
7 67
8 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/09/2023

ĐB 629643
Nhất 96021
Nhì 39549
Ba 52484 09279
83437 20313 72096 52204
42765 70978 98148
Năm 5219
Sáu 8986 5898 8525
Bảy 692
Tám 14
Đầu
0 04
1 13, 19, 14
2 21, 25
3 37
4 43, 49, 48
5
6 65
7 79, 78
8 84, 86
9 96, 98, 92
Đuôi
0
1 21
2 92
3 43, 13
4 84, 04, 14
5 65, 25
6 96, 86
7 37
8 78, 48, 98
9 49, 79, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 12/09/2023

ĐB 581205
Nhất 61904
Nhì 36596
Ba 00347 76033
95926 09135 80930 28944
40703 58737 84928
Năm 9677
Sáu 3849 7441 0684
Bảy 242
Tám 29
Đầu
0 05, 04, 03
1
2 26, 28, 29
3 33, 35, 30, 37
4 47, 44, 49, 41, 42
5
6
7 77
8 84
9 96
Đuôi
0 30
1 41
2 42
3 33, 03
4 04, 44, 84
5 05, 35
6 96, 26
7 47, 37, 77
8 28
9 49, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 05/09/2023

ĐB 327026
Nhất 18519
Nhì 45882
Ba 01272 31854
90273 06986 11661 32015
51628 70704 31300
Năm 2393
Sáu 2815 3847 0354
Bảy 925
Tám 54
Đầu
0 04, 00
1 19, 15, 15
2 26, 28, 25
3
4 47
5 54, 54, 54
6 61
7 72, 73
8 82, 86
9 93
Đuôi
0 00
1 61
2 82, 72
3 73, 93
4 54, 04, 54, 54
5 15, 15, 25
6 26, 86
7 47
8 28
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 29/08/2023

ĐB 874746
Nhất 20937
Nhì 72716
Ba 27081 08038
46556 38133 50792 12353
68964 80074 96803
Năm 6028
Sáu 8074 1372 9598
Bảy 496
Tám 27
Đầu
0 03
1 16
2 28, 27
3 37, 38, 33
4 46
5 56, 53
6 64
7 74, 74, 72
8 81
9 92, 98, 96
Đuôi
0
1 81
2 92, 72
3 33, 53, 03
4 64, 74, 74
5
6 46, 16, 56, 96
7 37, 27
8 38, 28, 98
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 22/08/2023

ĐB 654093
Nhất 79731
Nhì 11339
Ba 66065 87108
67803 20023 89664 06060
56511 22805 24101
Năm 2330
Sáu 1605 4512 9627
Bảy 554
Tám 00
Đầu
0 08, 03, 05, 01, 05, 00
1 11, 12
2 23, 27
3 31, 39, 30
4
5 54
6 65, 64, 60
7
8
9 93
Đuôi
0 60, 30, 00
1 31, 11, 01
2 12
3 93, 03, 23
4 64, 54
5 65, 05, 05
6
7 27
8 08
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 15/08/2023

ĐB 679369
Nhất 90726
Nhì 72628
Ba 26210 40158
14878 77680 73897 33432
78745 02698 75813
Năm 8798
Sáu 2843 7057 6905
Bảy 834
Tám 82
Đầu
0 05
1 10, 13
2 26, 28
3 32, 34
4 45, 43
5 58, 57
6 69
7 78
8 80, 82
9 97, 98, 98
Đuôi
0 10, 80
1
2 32, 82
3 13, 43
4 34
5 45, 05
6 26
7 97, 57
8 28, 58, 78, 98, 98
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 08/08/2023

ĐB 219309
Nhất 86928
Nhì 77707
Ba 32955 29744
62661 34890 03987 25514
84234 50210 59749
Năm 5277
Sáu 8174 3904 8640
Bảy 516
Tám 73
Đầu
0 09, 07, 04
1 14, 10, 16
2 28
3 34
4 44, 49, 40
5 55
6 61
7 77, 74, 73
8 87
9 90
Đuôi
0 90, 10, 40
1 61
2
3 73
4 44, 14, 34, 74, 04
5 55
6 16
7 07, 87, 77
8 28
9 09, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 01/08/2023

ĐB 328093
Nhất 71228
Nhì 15589
Ba 05672 18872
82323 55161 33133 12523
93066 36329 80218
Năm 6264
Sáu 1751 8447 6263
Bảy 165
Tám 97
Đầu
0
1 18
2 28, 23, 23, 29
3 33
4 47
5 51
6 61, 66, 64, 63, 65
7 72, 72
8 89
9 93, 97
Đuôi
0
1 61, 51
2 72, 72
3 93, 23, 33, 23, 63
4 64
5 65
6 66
7 47, 97
8 28, 18
9 89, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 25/07/2023

ĐB 164667
Nhất 38715
Nhì 78090
Ba 95124 56658
76635 78813 58453 49555
88470 79662 58455
Năm 3415
Sáu 2174 9594 8313
Bảy 364
Tám 90
Đầu
0
1 15, 13, 15, 13
2 24
3 35
4
5 58, 53, 55, 55
6 67, 62, 64
7 70, 74
8
9 90, 94, 90
Đuôi
0 90, 70, 90
1
2 62
3 13, 53, 13
4 24, 74, 94, 64
5 15, 35, 55, 55, 15
6
7 67
8 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/07/2023

ĐB 590708
Nhất 67045
Nhì 20844
Ba 78054 40209
13442 52114 02662 40215
97219 33643 04616
Năm 3983
Sáu 3081 9644 7868
Bảy 951
Tám 20
Đầu
0 08, 09
1 14, 15, 19, 16
2 20
3
4 45, 44, 42, 43, 44
5 54, 51
6 62, 68
7
8 83, 81
9
Đuôi
0 20
1 81, 51
2 42, 62
3 43, 83
4 44, 54, 14, 44
5 45, 15
6 16
7
8 08, 68
9 09, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/07/2023

ĐB 321167
Nhất 07263
Nhì 09213
Ba 36903 79357
23471 89413 96005 39774
66965 43880 20325
Năm 7175
Sáu 5004 2341 8486
Bảy 530
Tám 82
Đầu
0 03, 05, 04
1 13, 13
2 25
3 30
4 41
5 57
6 67, 63, 65
7 71, 74, 75
8 80, 86, 82
9
Đuôi
0 80, 30
1 71, 41
2 82
3 63, 13, 03, 13
4 74, 04
5 05, 65, 25, 75
6 86
7 67, 57
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/07/2023

ĐB 911422
Nhất 71517
Nhì 97562
Ba 02756 80118
91674 15846 64164 47879
80738 36093 24741
Năm 2006
Sáu 7705 8047 0094
Bảy 597
Tám 09
Đầu
0 06, 05, 09
1 17, 18
2 22
3 38
4 46, 41, 47
5 56
6 62, 64
7 74, 79
8
9 93, 94, 97
Đuôi
0
1 41
2 22, 62
3 93
4 74, 64, 94
5 05
6 56, 46, 06
7 17, 47, 97
8 18, 38
9 79, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 27/06/2023

ĐB 546635
Nhất 70631
Nhì 06556
Ba 38400 58983
95533 05160 80295 61584
54663 16325 17716
Năm 5671
Sáu 6738 1799 8716
Bảy 559
Tám 50
Đầu
0 00
1 16, 16
2 25
3 35, 31, 33, 38
4
5 56, 59, 50
6 60, 63
7 71
8 83, 84
9 95, 99
Đuôi
0 00, 60, 50
1 31, 71
2
3 83, 33, 63
4 84
5 35, 95, 25
6 56, 16, 16
7
8 38
9 99, 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 20/06/2023

ĐB 462289
Nhất 05125
Nhì 60073
Ba 31788 42203
55155 40410 80503 92604
38962 14750 20798
Năm 4483
Sáu 2619 8216 1323
Bảy 562
Tám 96
Đầu
0 03, 03, 04
1 10, 19, 16
2 25, 23
3
4
5 55, 50
6 62, 62
7 73
8 89, 88, 83
9 98, 96
Đuôi
0 10, 50
1
2 62, 62
3 73, 03, 03, 83, 23
4 04
5 25, 55
6 16, 96
7
8 88, 98
9 89, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 13/06/2023

ĐB 478188
Nhất 80719
Nhì 80937
Ba 53018 85582
92421 94021 95207 61929
52930 86366 37126
Năm 4322
Sáu 6482 4550 7394
Bảy 231
Tám 32
Đầu
0 07
1 19, 18
2 21, 21, 29, 26, 22
3 37, 30, 31, 32
4
5 50
6 66
7
8 88, 82, 82
9 94
Đuôi
0 30, 50
1 21, 21, 31
2 82, 22, 82, 32
3
4 94
5
6 66, 26
7 37, 07
8 88, 18
9 19, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 06/06/2023

ĐB 044686
Nhất 18088
Nhì 99943
Ba 53082 15922
88238 22137 19694 54006
36559 98964 60098
Năm 9434
Sáu 5940 2391 7971
Bảy 076
Tám 65
Đầu
0 06
1
2 22
3 38, 37, 34
4 43, 40
5 59
6 64, 65
7 71, 76
8 86, 88, 82
9 94, 98, 91
Đuôi
0 40
1 91, 71
2 82, 22
3 43
4 94, 64, 34
5 65
6 86, 06, 76
7 37
8 88, 38, 98
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/05/2023

ĐB 171896
Nhất 49034
Nhì 92125
Ba 49286 16509
61183 08609 49489 81858
97051 82151 75876
Năm 6485
Sáu 3664 1192 6961
Bảy 811
Tám 33
Đầu
0 09, 09
1 11
2 25
3 34, 33
4
5 58, 51, 51
6 64, 61
7 76
8 86, 83, 89, 85
9 96, 92
Đuôi
0
1 51, 51, 61, 11
2 92
3 83, 33
4 34, 64
5 25, 85
6 96, 86, 76
7
8 58
9 09, 09, 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/05/2023

ĐB 370560
Nhất 64988
Nhì 19892
Ba 47803 36302
70707 92910 87721 33843
07644 13972 81991
Năm 9141
Sáu 7667 4771 5359
Bảy 217
Tám 11
Đầu
0 03, 02, 07
1 10, 17, 11
2 21
3
4 43, 44, 41
5 59
6 60, 67
7 72, 71
8 88
9 92, 91
Đuôi
0 60, 10
1 21, 91, 41, 71, 11
2 92, 02, 72
3 03, 43
4 44
5
6
7 07, 67, 17
8 88
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/05/2023

ĐB 344582
Nhất 42234
Nhì 92656
Ba 65910 01370
55484 23358 54638 91255
27936 25508 48957
Năm 3326
Sáu 6061 9268 2401
Bảy 196
Tám 21
Đầu
0 08, 01
1 10
2 26, 21
3 34, 38, 36
4
5 56, 58, 55, 57
6 61, 68
7 70
8 82, 84
9 96
Đuôi
0 10, 70
1 61, 01, 21
2 82
3
4 34, 84
5 55
6 56, 36, 26, 96
7 57
8 58, 38, 08, 68
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/05/2023

ĐB 326725
Nhất 60905
Nhì 28135
Ba 86671 73000
16675 33050 62337 80828
84756 69109 85104
Năm 4208
Sáu 8551 6660 7836
Bảy 532
Tám 36
Đầu
0 05, 00, 09, 04, 08
1
2 25, 28
3 35, 37, 36, 32, 36
4
5 50, 56, 51
6 60
7 71, 75
8
9
Đuôi
0 00, 50, 60
1 71, 51
2 32
3
4 04
5 25, 05, 35, 75
6 56, 36, 36
7 37
8 28, 08
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/05/2023

ĐB 682480
Nhất 49027
Nhì 62775
Ba 43648 37694
09136 77778 72687 31404
97326 57738 02234
Năm 7226
Sáu 7745 8832 5243
Bảy 773
Tám 09
Đầu
0 04, 09
1
2 27, 26, 26
3 36, 38, 34, 32
4 48, 45, 43
5
6
7 75, 78, 73
8 80, 87
9 94
Đuôi
0 80
1
2 32
3 43, 73
4 94, 04, 34
5 75, 45
6 36, 26, 26
7 27, 87
8 48, 78, 38
9 09

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Nam. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày là như thế nào?

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Nam 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày?

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNA 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQNA 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Xổ số Quảng Nam 60 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 60 ngày gần nhất

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Nam 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.