Xổ số Quảng Nam 30 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/09/2023

ĐB 629643
Nhất 96021
Nhì 39549
Ba 52484 09279
83437 20313 72096 52204
42765 70978 98148
Năm 5219
Sáu 8986 5898 8525
Bảy 692
Tám 14
Đầu
0 04
1 13, 19, 14
2 21, 25
3 37
4 43, 49, 48
5
6 65
7 79, 78
8 84, 86
9 96, 98, 92
Đuôi
0
1 21
2 92
3 43, 13
4 84, 04, 14
5 65, 25
6 96, 86
7 37
8 78, 48, 98
9 49, 79, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 12/09/2023

ĐB 581205
Nhất 61904
Nhì 36596
Ba 00347 76033
95926 09135 80930 28944
40703 58737 84928
Năm 9677
Sáu 3849 7441 0684
Bảy 242
Tám 29
Đầu
0 05, 04, 03
1
2 26, 28, 29
3 33, 35, 30, 37
4 47, 44, 49, 41, 42
5
6
7 77
8 84
9 96
Đuôi
0 30
1 41
2 42
3 33, 03
4 04, 44, 84
5 05, 35
6 96, 26
7 47, 37, 77
8 28
9 49, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 05/09/2023

ĐB 327026
Nhất 18519
Nhì 45882
Ba 01272 31854
90273 06986 11661 32015
51628 70704 31300
Năm 2393
Sáu 2815 3847 0354
Bảy 925
Tám 54
Đầu
0 04, 00
1 19, 15, 15
2 26, 28, 25
3
4 47
5 54, 54, 54
6 61
7 72, 73
8 82, 86
9 93
Đuôi
0 00
1 61
2 82, 72
3 73, 93
4 54, 04, 54, 54
5 15, 15, 25
6 26, 86
7 47
8 28
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 29/08/2023

ĐB 874746
Nhất 20937
Nhì 72716
Ba 27081 08038
46556 38133 50792 12353
68964 80074 96803
Năm 6028
Sáu 8074 1372 9598
Bảy 496
Tám 27
Đầu
0 03
1 16
2 28, 27
3 37, 38, 33
4 46
5 56, 53
6 64
7 74, 74, 72
8 81
9 92, 98, 96
Đuôi
0
1 81
2 92, 72
3 33, 53, 03
4 64, 74, 74
5
6 46, 16, 56, 96
7 37, 27
8 38, 28, 98
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 22/08/2023

ĐB 654093
Nhất 79731
Nhì 11339
Ba 66065 87108
67803 20023 89664 06060
56511 22805 24101
Năm 2330
Sáu 1605 4512 9627
Bảy 554
Tám 00
Đầu
0 08, 03, 05, 01, 05, 00
1 11, 12
2 23, 27
3 31, 39, 30
4
5 54
6 65, 64, 60
7
8
9 93
Đuôi
0 60, 30, 00
1 31, 11, 01
2 12
3 93, 03, 23
4 64, 54
5 65, 05, 05
6
7 27
8 08
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 15/08/2023

ĐB 679369
Nhất 90726
Nhì 72628
Ba 26210 40158
14878 77680 73897 33432
78745 02698 75813
Năm 8798
Sáu 2843 7057 6905
Bảy 834
Tám 82
Đầu
0 05
1 10, 13
2 26, 28
3 32, 34
4 45, 43
5 58, 57
6 69
7 78
8 80, 82
9 97, 98, 98
Đuôi
0 10, 80
1
2 32, 82
3 13, 43
4 34
5 45, 05
6 26
7 97, 57
8 28, 58, 78, 98, 98
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 08/08/2023

ĐB 219309
Nhất 86928
Nhì 77707
Ba 32955 29744
62661 34890 03987 25514
84234 50210 59749
Năm 5277
Sáu 8174 3904 8640
Bảy 516
Tám 73
Đầu
0 09, 07, 04
1 14, 10, 16
2 28
3 34
4 44, 49, 40
5 55
6 61
7 77, 74, 73
8 87
9 90
Đuôi
0 90, 10, 40
1 61
2
3 73
4 44, 14, 34, 74, 04
5 55
6 16
7 07, 87, 77
8 28
9 09, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 01/08/2023

ĐB 328093
Nhất 71228
Nhì 15589
Ba 05672 18872
82323 55161 33133 12523
93066 36329 80218
Năm 6264
Sáu 1751 8447 6263
Bảy 165
Tám 97
Đầu
0
1 18
2 28, 23, 23, 29
3 33
4 47
5 51
6 61, 66, 64, 63, 65
7 72, 72
8 89
9 93, 97
Đuôi
0
1 61, 51
2 72, 72
3 93, 23, 33, 23, 63
4 64
5 65
6 66
7 47, 97
8 28, 18
9 89, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 25/07/2023

ĐB 164667
Nhất 38715
Nhì 78090
Ba 95124 56658
76635 78813 58453 49555
88470 79662 58455
Năm 3415
Sáu 2174 9594 8313
Bảy 364
Tám 90
Đầu
0
1 15, 13, 15, 13
2 24
3 35
4
5 58, 53, 55, 55
6 67, 62, 64
7 70, 74
8
9 90, 94, 90
Đuôi
0 90, 70, 90
1
2 62
3 13, 53, 13
4 24, 74, 94, 64
5 15, 35, 55, 55, 15
6
7 67
8 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/07/2023

ĐB 590708
Nhất 67045
Nhì 20844
Ba 78054 40209
13442 52114 02662 40215
97219 33643 04616
Năm 3983
Sáu 3081 9644 7868
Bảy 951
Tám 20
Đầu
0 08, 09
1 14, 15, 19, 16
2 20
3
4 45, 44, 42, 43, 44
5 54, 51
6 62, 68
7
8 83, 81
9
Đuôi
0 20
1 81, 51
2 42, 62
3 43, 83
4 44, 54, 14, 44
5 45, 15
6 16
7
8 08, 68
9 09, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/07/2023

ĐB 321167
Nhất 07263
Nhì 09213
Ba 36903 79357
23471 89413 96005 39774
66965 43880 20325
Năm 7175
Sáu 5004 2341 8486
Bảy 530
Tám 82
Đầu
0 03, 05, 04
1 13, 13
2 25
3 30
4 41
5 57
6 67, 63, 65
7 71, 74, 75
8 80, 86, 82
9
Đuôi
0 80, 30
1 71, 41
2 82
3 63, 13, 03, 13
4 74, 04
5 05, 65, 25, 75
6 86
7 67, 57
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/07/2023

ĐB 911422
Nhất 71517
Nhì 97562
Ba 02756 80118
91674 15846 64164 47879
80738 36093 24741
Năm 2006
Sáu 7705 8047 0094
Bảy 597
Tám 09
Đầu
0 06, 05, 09
1 17, 18
2 22
3 38
4 46, 41, 47
5 56
6 62, 64
7 74, 79
8
9 93, 94, 97
Đuôi
0
1 41
2 22, 62
3 93
4 74, 64, 94
5 05
6 56, 46, 06
7 17, 47, 97
8 18, 38
9 79, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 27/06/2023

ĐB 546635
Nhất 70631
Nhì 06556
Ba 38400 58983
95533 05160 80295 61584
54663 16325 17716
Năm 5671
Sáu 6738 1799 8716
Bảy 559
Tám 50
Đầu
0 00
1 16, 16
2 25
3 35, 31, 33, 38
4
5 56, 59, 50
6 60, 63
7 71
8 83, 84
9 95, 99
Đuôi
0 00, 60, 50
1 31, 71
2
3 83, 33, 63
4 84
5 35, 95, 25
6 56, 16, 16
7
8 38
9 99, 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 20/06/2023

ĐB 462289
Nhất 05125
Nhì 60073
Ba 31788 42203
55155 40410 80503 92604
38962 14750 20798
Năm 4483
Sáu 2619 8216 1323
Bảy 562
Tám 96
Đầu
0 03, 03, 04
1 10, 19, 16
2 25, 23
3
4
5 55, 50
6 62, 62
7 73
8 89, 88, 83
9 98, 96
Đuôi
0 10, 50
1
2 62, 62
3 73, 03, 03, 83, 23
4 04
5 25, 55
6 16, 96
7
8 88, 98
9 89, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 13/06/2023

ĐB 478188
Nhất 80719
Nhì 80937
Ba 53018 85582
92421 94021 95207 61929
52930 86366 37126
Năm 4322
Sáu 6482 4550 7394
Bảy 231
Tám 32
Đầu
0 07
1 19, 18
2 21, 21, 29, 26, 22
3 37, 30, 31, 32
4
5 50
6 66
7
8 88, 82, 82
9 94
Đuôi
0 30, 50
1 21, 21, 31
2 82, 22, 82, 32
3
4 94
5
6 66, 26
7 37, 07
8 88, 18
9 19, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 06/06/2023

ĐB 044686
Nhất 18088
Nhì 99943
Ba 53082 15922
88238 22137 19694 54006
36559 98964 60098
Năm 9434
Sáu 5940 2391 7971
Bảy 076
Tám 65
Đầu
0 06
1
2 22
3 38, 37, 34
4 43, 40
5 59
6 64, 65
7 71, 76
8 86, 88, 82
9 94, 98, 91
Đuôi
0 40
1 91, 71
2 82, 22
3 43
4 94, 64, 34
5 65
6 86, 06, 76
7 37
8 88, 38, 98
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/05/2023

ĐB 171896
Nhất 49034
Nhì 92125
Ba 49286 16509
61183 08609 49489 81858
97051 82151 75876
Năm 6485
Sáu 3664 1192 6961
Bảy 811
Tám 33
Đầu
0 09, 09
1 11
2 25
3 34, 33
4
5 58, 51, 51
6 64, 61
7 76
8 86, 83, 89, 85
9 96, 92
Đuôi
0
1 51, 51, 61, 11
2 92
3 83, 33
4 34, 64
5 25, 85
6 96, 86, 76
7
8 58
9 09, 09, 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/05/2023

ĐB 370560
Nhất 64988
Nhì 19892
Ba 47803 36302
70707 92910 87721 33843
07644 13972 81991
Năm 9141
Sáu 7667 4771 5359
Bảy 217
Tám 11
Đầu
0 03, 02, 07
1 10, 17, 11
2 21
3
4 43, 44, 41
5 59
6 60, 67
7 72, 71
8 88
9 92, 91
Đuôi
0 60, 10
1 21, 91, 41, 71, 11
2 92, 02, 72
3 03, 43
4 44
5
6
7 07, 67, 17
8 88
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/05/2023

ĐB 344582
Nhất 42234
Nhì 92656
Ba 65910 01370
55484 23358 54638 91255
27936 25508 48957
Năm 3326
Sáu 6061 9268 2401
Bảy 196
Tám 21
Đầu
0 08, 01
1 10
2 26, 21
3 34, 38, 36
4
5 56, 58, 55, 57
6 61, 68
7 70
8 82, 84
9 96
Đuôi
0 10, 70
1 61, 01, 21
2 82
3
4 34, 84
5 55
6 56, 36, 26, 96
7 57
8 58, 38, 08, 68
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/05/2023

ĐB 326725
Nhất 60905
Nhì 28135
Ba 86671 73000
16675 33050 62337 80828
84756 69109 85104
Năm 4208
Sáu 8551 6660 7836
Bảy 532
Tám 36
Đầu
0 05, 00, 09, 04, 08
1
2 25, 28
3 35, 37, 36, 32, 36
4
5 50, 56, 51
6 60
7 71, 75
8
9
Đuôi
0 00, 50, 60
1 71, 51
2 32
3
4 04
5 25, 05, 35, 75
6 56, 36, 36
7 37
8 28, 08
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/05/2023

ĐB 682480
Nhất 49027
Nhì 62775
Ba 43648 37694
09136 77778 72687 31404
97326 57738 02234
Năm 7226
Sáu 7745 8832 5243
Bảy 773
Tám 09
Đầu
0 04, 09
1
2 27, 26, 26
3 36, 38, 34, 32
4 48, 45, 43
5
6
7 75, 78, 73
8 80, 87
9 94
Đuôi
0 80
1
2 32
3 43, 73
4 94, 04, 34
5 75, 45
6 36, 26, 26
7 27, 87
8 48, 78, 38
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 25/04/2023

ĐB 603146
Nhất 02976
Nhì 19773
Ba 18723 61884
00663 07406 84268 36147
68656 90552 56972
Năm 4439
Sáu 6141 8547 8044
Bảy 369
Tám 00
Đầu
0 06, 00
1
2 23
3 39
4 46, 47, 41, 47, 44
5 56, 52
6 63, 68, 69
7 76, 73, 72
8 84
9
Đuôi
0 00
1 41
2 52, 72
3 73, 23, 63
4 84, 44
5
6 46, 76, 06, 56
7 47, 47
8 68
9 39, 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/04/2023

ĐB 729614
Nhất 64217
Nhì 50360
Ba 01014 02284
43558 49972 71586 03493
27451 77136 84288
Năm 7279
Sáu 8784 1048 9550
Bảy 860
Tám 66
Đầu
0
1 14, 17, 14
2
3 36
4 48
5 58, 51, 50
6 60, 60, 66
7 72, 79
8 84, 86, 88, 84
9 93
Đuôi
0 60, 50, 60
1 51
2 72
3 93
4 14, 14, 84, 84
5
6 86, 36, 66
7 17
8 58, 88, 48
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/04/2023

ĐB 788346
Nhất 60557
Nhì 81651
Ba 62734 28008
14386 23169 30326 15480
32877 19281 55248
Năm 8339
Sáu 4257 3839 0870
Bảy 202
Tám 80
Đầu
0 08, 02
1
2 26
3 34, 39, 39
4 46, 48
5 57, 51, 57
6 69
7 77, 70
8 86, 80, 81, 80
9
Đuôi
0 80, 70, 80
1 51, 81
2 02
3
4 34
5
6 46, 86, 26
7 57, 77, 57
8 08, 48
9 69, 39, 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/04/2023

ĐB 736302
Nhất 72391
Nhì 03511
Ba 26038 03382
51034 20512 19808 96064
90614 77197 69663
Năm 9700
Sáu 7872 0519 8134
Bảy 923
Tám 65
Đầu
0 02, 08, 00
1 11, 12, 14, 19
2 23
3 38, 34, 34
4
5
6 64, 63, 65
7 72
8 82
9 91, 97
Đuôi
0 00
1 91, 11
2 02, 82, 12, 72
3 63, 23
4 34, 64, 14, 34
5 65
6
7 97
8 38, 08
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/03/2023

ĐB 799052
Nhất 30548
Nhì 75919
Ba 18826 41365
18430 66569 02113 58721
18623 02892 90784
Năm 4960
Sáu 4681 3514 0516
Bảy 745
Tám 16
Đầu
0
1 19, 13, 14, 16, 16
2 26, 21, 23
3 30
4 48, 45
5 52
6 65, 69, 60
7
8 84, 81
9 92
Đuôi
0 30, 60
1 21, 81
2 52, 92
3 13, 23
4 84, 14
5 65, 45
6 26, 16, 16
7
8 48
9 19, 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/03/2023

ĐB 713617
Nhất 18795
Nhì 19637
Ba 09146 15024
83031 22007 50683 12210
59604 24840 19066
Năm 0846
Sáu 0762 3230 9576
Bảy 830
Tám 16
Đầu
0 07, 04
1 17, 10, 16
2 24
3 37, 31, 30, 30
4 46, 40, 46
5
6 66, 62
7 76
8 83
9 95
Đuôi
0 10, 40, 30, 30
1 31
2 62
3 83
4 24, 04
5 95
6 46, 66, 46, 76, 16
7 17, 37, 07
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/03/2023

ĐB 396194
Nhất 01268
Nhì 85720
Ba 24381 76203
41292 23730 83218 92215
62747 53963 37500
Năm 4225
Sáu 0695 7437 2733
Bảy 913
Tám 44
Đầu
0 03, 00
1 18, 15, 13
2 20, 25
3 30, 37, 33
4 47, 44
5
6 68, 63
7
8 81
9 94, 92, 95
Đuôi
0 20, 30, 00
1 81
2 92
3 03, 63, 33, 13
4 94, 44
5 15, 25, 95
6
7 47, 37
8 68, 18
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/03/2023

ĐB 634022
Nhất 20417
Nhì 16301
Ba 22821 05296
35048 45675 47765 36846
10113 19755 27099
Năm 4770
Sáu 0230 3232 4808
Bảy 437
Tám 02
Đầu
0 01, 08, 02
1 17, 13
2 22, 21
3 30, 32, 37
4 48, 46
5 55
6 65
7 75, 70
8
9 96, 99
Đuôi
0 70, 30
1 01, 21
2 22, 32, 02
3 13
4
5 75, 65, 55
6 96, 46
7 17, 37
8 48, 08
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/02/2023

ĐB 200702
Nhất 92008
Nhì 39604
Ba 99261 76476
17443 87958 48559 13651
15778 60519 67777
Năm 1534
Sáu 1879 3359 7508
Bảy 188
Tám 23
Đầu
0 02, 08, 04, 08
1 19
2 23
3 34
4 43
5 58, 59, 51, 59
6 61
7 76, 78, 77, 79
8 88
9
Đuôi
0
1 61, 51
2 02
3 43, 23
4 04, 34
5
6 76
7 77
8 08, 58, 78, 08, 88
9 59, 19, 79, 59

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Nam. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày là như thế nào?

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Nam 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày?

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNA 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQNA 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Xổ số Quảng Nam 30 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 30 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.