Xổ số Quảng Nam 30 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/07/2024

ĐB 868876
Nhất 57179
Nhì 23669
Ba 84807 14074
85168 94832 25493 56843
39498 66223 74734
Năm 8147
Sáu 6515 4541 3401
Bảy 892
Tám 04
Đầu
0 07, 01, 04
1 15
2 23
3 32, 34
4 43, 47, 41
5
6 69, 68
7 76, 79, 74
8
9 93, 98, 92
Đuôi
0
1 41, 01
2 32, 92
3 93, 43, 23
4 74, 34, 04
5 15
6 76
7 07, 47
8 68, 98
9 79, 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/07/2024

ĐB 557763
Nhất 21519
Nhì 61698
Ba 30059 25682
69471 14902 14232 73173
33198 05086 14552
Năm 1204
Sáu 7961 4887 2577
Bảy 382
Tám 80
Đầu
0 02, 04
1 19
2
3 32
4
5 59, 52
6 63, 61
7 71, 73, 77
8 82, 86, 87, 82, 80
9 98, 98
Đuôi
0 80
1 71, 61
2 82, 02, 32, 52, 82
3 63, 73
4 04
5
6 86
7 87, 77
8 98, 98
9 19, 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/07/2024

ĐB 685646
Nhất 87343
Nhì 32732
Ba 95202 74127
01684 76510 89882 68339
36809 66343 86901
Năm 7219
Sáu 4727 1997 7548
Bảy 200
Tám 19
Đầu
0 02, 09, 01, 00
1 10, 19, 19
2 27, 27
3 32, 39
4 46, 43, 43, 48
5
6
7
8 84, 82
9 97
Đuôi
0 10, 00
1 01
2 32, 02, 82
3 43, 43
4 84
5
6 46
7 27, 27, 97
8 48
9 39, 09, 19, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 25/06/2024

ĐB 555714
Nhất 36540
Nhì 11830
Ba 56632 81797
30388 37152 13144 75752
85768 25306 73585
Năm 7687
Sáu 8847 2591 2773
Bảy 866
Tám 65
Đầu
0 06
1 14
2
3 30, 32
4 40, 44, 47
5 52, 52
6 68, 66, 65
7 73
8 88, 85, 87
9 97, 91
Đuôi
0 40, 30
1 91
2 32, 52, 52
3 73
4 14, 44
5 85, 65
6 06, 66
7 97, 87, 47
8 88, 68
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 18/06/2024

ĐB 602502
Nhất 43591
Nhì 44930
Ba 50640 96348
83863 35030 29376 05703
65753 94623 63446
Năm 8157
Sáu 6148 8070 9175
Bảy 177
Tám 17
Đầu
0 02, 03
1 17
2 23
3 30, 30
4 40, 48, 46, 48
5 53, 57
6 63
7 76, 70, 75, 77
8
9 91
Đuôi
0 30, 40, 30, 70
1 91
2 02
3 63, 03, 53, 23
4
5 75
6 76, 46
7 57, 77, 17
8 48, 48
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 11/06/2024

ĐB 772841
Nhất 21513
Nhì 28103
Ba 98278 47080
31577 80708 46224 09289
42486 05261 89473
Năm 1766
Sáu 6199 7647 3710
Bảy 735
Tám 77
Đầu
0 03, 08
1 13, 10
2 24
3 35
4 41, 47
5
6 61, 66
7 78, 77, 73, 77
8 80, 89, 86
9 99
Đuôi
0 80, 10
1 41, 61
2
3 13, 03, 73
4 24
5 35
6 86, 66
7 77, 47, 77
8 78, 08
9 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 04/06/2024

ĐB 436116
Nhất 67993
Nhì 50136
Ba 59301 02884
05406 38440 04408 72469
80687 18845 45682
Năm 1765
Sáu 1199 8607 6479
Bảy 195
Tám 13
Đầu
0 01, 06, 08, 07
1 16, 13
2
3 36
4 40, 45
5
6 69, 65
7 79
8 84, 87, 82
9 93, 99, 95
Đuôi
0 40
1 01
2 82
3 93, 13
4 84
5 45, 65, 95
6 16, 36, 06
7 87, 07
8 08
9 69, 99, 79

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 28/05/2024

ĐB 461903
Nhất 69249
Nhì 60767
Ba 09554 38341
19957 94917 70752 86176
33409 74797 77024
Năm 4768
Sáu 3516 5288 6026
Bảy 261
Tám 45
Đầu
0 03, 09
1 17, 16
2 24, 26
3
4 49, 41, 45
5 54, 57, 52
6 67, 68, 61
7 76
8 88
9 97
Đuôi
0
1 41, 61
2 52
3 03
4 54, 24
5 45
6 76, 16, 26
7 67, 57, 17, 97
8 68, 88
9 49, 09

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 21/05/2024

ĐB 392574
Nhất 44769
Nhì 42199
Ba 47263 59910
35095 97020 96074 77087
01949 39900 01200
Năm 3566
Sáu 2427 8617 3900
Bảy 851
Tám 62
Đầu
0 00, 00, 00
1 10, 17
2 20, 27
3
4 49
5 51
6 69, 63, 66, 62
7 74, 74
8 87
9 99, 95
Đuôi
0 10, 20, 00, 00, 00
1 51
2 62
3 63
4 74, 74
5 95
6 66
7 87, 27, 17
8
9 69, 99, 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 14/05/2024

ĐB 551652
Nhất 04371
Nhì 46185
Ba 53518 21677
05325 90626 45067 93999
97499 58141 73736
Năm 8793
Sáu 0696 4911 3293
Bảy 101
Tám 53
Đầu
0 01
1 18, 11
2 25, 26
3 36
4 41
5 52, 53
6 67
7 71, 77
8 85
9 99, 99, 93, 96, 93
Đuôi
0
1 71, 41, 11, 01
2 52
3 93, 93, 53
4
5 85, 25
6 26, 36, 96
7 77, 67
8 18
9 99, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 07/05/2024

ĐB 951755
Nhất 23655
Nhì 70480
Ba 44768 80111
85544 84251 37910 49981
81130 10304 92204
Năm 6218
Sáu 6994 3283 2190
Bảy 505
Tám 11
Đầu
0 04, 04, 05
1 11, 10, 18, 11
2
3 30
4 44
5 55, 55, 51
6 68
7
8 80, 81, 83
9 94, 90
Đuôi
0 80, 10, 30, 90
1 11, 51, 81, 11
2
3 83
4 44, 04, 04, 94
5 55, 55, 05
6
7
8 68, 18
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/04/2024

ĐB 293013
Nhất 50907
Nhì 28243
Ba 43224 22520
21016 25812 70977 50224
24669 75736 49734
Năm 8422
Sáu 0913 6277 1507
Bảy 250
Tám 35
Đầu
0 07, 07
1 13, 16, 12, 13
2 24, 20, 24, 22
3 36, 34, 35
4 43
5 50
6 69
7 77, 77
8
9
Đuôi
0 20, 50
1
2 12, 22
3 13, 43, 13
4 24, 24, 34
5 35
6 16, 36
7 07, 77, 77, 07
8
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/04/2024

ĐB 544672
Nhất 64375
Nhì 71907
Ba 90865 87292
36078 99500 79777 68906
43010 03438 43988
Năm 3481
Sáu 7416 4571 4747
Bảy 163
Tám 02
Đầu
0 07, 00, 06, 02
1 10, 16
2
3 38
4 47
5
6 65, 63
7 72, 75, 78, 77, 71
8 88, 81
9 92
Đuôi
0 00, 10
1 81, 71
2 72, 92, 02
3 63
4
5 75, 65
6 06, 16
7 07, 77, 47
8 78, 38, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/04/2024

ĐB 523278
Nhất 72697
Nhì 22729
Ba 95018 24739
10937 69707 26209 65612
76531 18338 14074
Năm 9619
Sáu 9380 8745 0175
Bảy 114
Tám 00
Đầu
0 07, 09, 00
1 18, 12, 19, 14
2 29
3 39, 37, 31, 38
4 45
5
6
7 78, 74, 75
8 80
9 97
Đuôi
0 80, 00
1 31
2 12
3
4 74, 14
5 45, 75
6
7 97, 37, 07
8 78, 18, 38
9 29, 39, 09, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/04/2024

ĐB 850181
Nhất 78736
Nhì 23044
Ba 49631 49033
11636 66695 07247 06473
24539 54168 16152
Năm 5582
Sáu 1665 6138 6864
Bảy 338
Tám 14
Đầu
0
1 14
2
3 36, 31, 33, 36, 39, 38, 38
4 44, 47
5 52
6 68, 65, 64
7 73
8 81, 82
9 95
Đuôi
0
1 81, 31
2 52, 82
3 33, 73
4 44, 64, 14
5 95, 65
6 36, 36
7 47
8 68, 38, 38
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/04/2024

ĐB 133147
Nhất 30241
Nhì 39406
Ba 31279 47858
22953 83403 95052 55789
98769 59690 73848
Năm 6559
Sáu 4297 4949 8737
Bảy 799
Tám 66
Đầu
0 06, 03
1
2
3 37
4 47, 41, 48, 49
5 58, 53, 52, 59
6 69, 66
7 79
8 89
9 90, 97, 99
Đuôi
0 90
1 41
2 52
3 53, 03
4
5
6 06, 66
7 47, 97, 37
8 58, 48
9 79, 89, 69, 59, 49, 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/03/2024

ĐB 999151
Nhất 62618
Nhì 94433
Ba 84023 02064
57258 36206 22616 13110
93148 06544 55062
Năm 8118
Sáu 0969 5444 1882
Bảy 648
Tám 91
Đầu
0 06
1 18, 16, 10, 18
2 23
3 33
4 48, 44, 44, 48
5 51, 58
6 64, 62, 69
7
8 82
9 91
Đuôi
0 10
1 51, 91
2 62, 82
3 33, 23
4 64, 44, 44
5
6 06, 16
7
8 18, 58, 48, 18, 48
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 19/03/2024

ĐB 489503
Nhất 49625
Nhì 72294
Ba 29781 42845
82356 31091 15049 25223
37426 70393 70533
Năm 2030
Sáu 8842 3710 7965
Bảy 457
Tám 50
Đầu
0 03
1 10
2 25, 23, 26
3 33, 30
4 45, 49, 42
5 56, 57, 50
6 65
7
8 81
9 94, 91, 93
Đuôi
0 30, 10, 50
1 81, 91
2 42
3 03, 23, 93, 33
4 94
5 25, 45, 65
6 56, 26
7 57
8
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 12/03/2024

ĐB 882163
Nhất 96859
Nhì 74090
Ba 41093 65957
32288 39972 43221 19143
52443 11790 50849
Năm 3615
Sáu 3704 4319 6501
Bảy 461
Tám 96
Đầu
0 04, 01
1 15, 19
2 21
3
4 43, 43, 49
5 59, 57
6 63, 61
7 72
8 88
9 90, 93, 90, 96
Đuôi
0 90, 90
1 21, 01, 61
2 72
3 63, 93, 43, 43
4 04
5 15
6 96
7 57
8 88
9 59, 49, 19

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 05/03/2024

ĐB 629473
Nhất 86223
Nhì 45040
Ba 43694 15306
36589 43898 14381 62247
09202 01295 47241
Năm 6233
Sáu 2576 8003 5744
Bảy 262
Tám 74
Đầu
0 06, 02, 03
1
2 23
3 33
4 40, 47, 41, 44
5
6 62
7 73, 76, 74
8 89, 81
9 94, 98, 95
Đuôi
0 40
1 81, 41
2 02, 62
3 73, 23, 33, 03
4 94, 44, 74
5 95
6 06, 76
7 47
8 98
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 27/02/2024

ĐB 614661
Nhất 72248
Nhì 14250
Ba 61542 66706
69341 69377 79472 07669
76228 20187 82974
Năm 5047
Sáu 9467 0810 1542
Bảy 289
Tám 27
Đầu
0 06
1 10
2 28, 27
3
4 48, 42, 41, 47, 42
5 50
6 61, 69, 67
7 77, 72, 74
8 87, 89
9
Đuôi
0 50, 10
1 61, 41
2 42, 72, 42
3
4 74
5
6 06
7 77, 87, 47, 67, 27
8 48, 28
9 69, 89

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 20/02/2024

ĐB 555830
Nhất 17841
Nhì 66491
Ba 51991 11701
60496 16518 78673 74998
37552 42292 17848
Năm 9400
Sáu 9738 0524 4631
Bảy 005
Tám 58
Đầu
0 01, 00, 05
1 18
2 24
3 30, 38, 31
4 41, 48
5 52, 58
6
7 73
8
9 91, 91, 96, 98, 92
Đuôi
0 30, 00
1 41, 91, 91, 01, 31
2 52, 92
3 73
4 24
5 05
6 96
7
8 18, 98, 48, 38, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 13/02/2024

ĐB 662759
Nhất 44138
Nhì 11655
Ba 81062 93768
04993 28131 12058 21639
73820 18229 67111
Năm 2097
Sáu 1643 1392 2967
Bảy 224
Tám 70
Đầu
0
1 11
2 20, 29, 24
3 38, 31, 39
4 43
5 59, 55, 58
6 62, 68, 67
7 70
8
9 93, 97, 92
Đuôi
0 20, 70
1 31, 11
2 62, 92
3 93, 43
4 24
5 55
6
7 97, 67
8 38, 68, 58
9 59, 39, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 06/02/2024

ĐB 576501
Nhất 62142
Nhì 67028
Ba 48831 66012
83102 08548 84855 22099
32026 03234 36410
Năm 9103
Sáu 6866 4637 7893
Bảy 762
Tám 97
Đầu
0 01, 02, 03
1 12, 10
2 28, 26
3 31, 34, 37
4 42, 48
5 55
6 66, 62
7
8
9 99, 93, 97
Đuôi
0 10
1 01, 31
2 42, 12, 02, 62
3 03, 93
4 34
5 55
6 26, 66
7 37, 97
8 28, 48
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 30/01/2024

ĐB 105551
Nhất 17035
Nhì 78446
Ba 83506 73374
38355 00377 31531 93081
26698 21791 17755
Năm 6267
Sáu 0563 6188 8946
Bảy 823
Tám 30
Đầu
0 06
1
2 23
3 35, 31, 30
4 46, 46
5 51, 55, 55
6 67, 63
7 74, 77
8 81, 88
9 98, 91
Đuôi
0 30
1 51, 31, 81, 91
2
3 63, 23
4 74
5 35, 55, 55
6 46, 06, 46
7 77, 67
8 98, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 23/01/2024

ĐB 129034
Nhất 98004
Nhì 08610
Ba 66454 35735
19000 57040 13643 32999
70503 71902 02985
Năm 0129
Sáu 5160 9283 6083
Bảy 087
Tám 39
Đầu
0 04, 00, 03, 02
1 10
2 29
3 34, 35, 39
4 40, 43
5 54
6 60
7
8 85, 83, 83, 87
9 99
Đuôi
0 10, 00, 40, 60
1
2 02
3 43, 03, 83, 83
4 34, 04, 54
5 35, 85
6
7 87
8
9 99, 29, 39

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 16/01/2024

ĐB 384990
Nhất 20944
Nhì 75942
Ba 49971 70296
17117 26110 33756 39181
45982 19300 10428
Năm 3023
Sáu 6345 7070 8872
Bảy 692
Tám 02
Đầu
0 00, 02
1 17, 10
2 28, 23
3
4 44, 42, 45
5 56
6
7 71, 70, 72
8 81, 82
9 90, 96, 92
Đuôi
0 90, 10, 00, 70
1 71, 81
2 42, 82, 72, 92, 02
3 23
4 44
5 45
6 96, 56
7 17
8 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 09/01/2024

ĐB 954832
Nhất 06858
Nhì 52437
Ba 39160 64334
66174 18598 93032 29544
23662 11185 43941
Năm 0559
Sáu 5877 6117 6715
Bảy 830
Tám 84
Đầu
0
1 17, 15
2
3 32, 37, 34, 32, 30
4 44, 41
5 58, 59
6 60, 62
7 74, 77
8 85, 84
9 98
Đuôi
0 60, 30
1 41
2 32, 32, 62
3
4 34, 74, 44, 84
5 85, 15
6
7 37, 77, 17
8 58, 98
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 02/01/2024

ĐB 848623
Nhất 78826
Nhì 44432
Ba 32649 82062
67733 11125 71695 64997
61129 45240 80369
Năm 7228
Sáu 1593 7372 0014
Bảy 102
Tám 29
Đầu
0 02
1 14
2 23, 26, 25, 29, 28, 29
3 32, 33
4 49, 40
5
6 62, 69
7 72
8
9 95, 97, 93
Đuôi
0 40
1
2 32, 62, 72, 02
3 23, 33, 93
4 14
5 25, 95
6 26
7 97
8 28
9 49, 29, 69, 29

Kết quả sổ xố Quảng Nam - 26/12/2023

ĐB 925411
Nhất 81585
Nhì 84892
Ba 55954 05322
47319 05921 50446 39435
74415 30038 20974
Năm 5402
Sáu 9097 6553 2301
Bảy 337
Tám 38
Đầu
0 02, 01
1 11, 19, 15
2 22, 21
3 35, 38, 37, 38
4 46
5 54, 53
6
7 74
8 85
9 92, 97
Đuôi
0
1 11, 21, 01
2 92, 22, 02
3 53
4 54, 74
5 85, 35, 15
6 46
7 97, 37
8 38, 38
9 19

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng Trực tiếp đá gà tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Nam. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày là như thế nào?

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Nam 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày?

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

>> Xem trực tiếp đá gà Thomo full HD tại Vuadaga.org

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNA 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQNA 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Xổ số Quảng Nam 30 ngày – Kết quả XS Quảng Nam 30 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.